Vilken utbildningstyp passar mig?

Är du osäker på vilken typ av utbildning du ska söka? Här sammanfattar vi våra olika utbildningstyper och vem som kan söka dem.

Vuxenutbildning - för dig som vill studera som vuxen

Vuxenutbildning (Komvux) är till för dig som vill läsa en gymnasieutbildning eller grundläggande utbildning som vuxen. Lernia har både yrkesutbildningar och teoretiska kurser för dig som behöver komplettera betyg. Det kostar inget att gå en vuxenutbildning utan du betalar bara för böcker och annat studiematerial. 

Du kan söka en vuxenutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Du ansöker hos din kommun.

Vuxenutbildning kurser (komvux)

Vuxenutbildning program (komvux)

Lärlingsutbildning - för dig som vill lära dig ett yrke direkt på en arbetsplats

Målet med våra lärlingsutbildningar är att de ska leda till jobb. Efter en inledande introduktionskurs fortsätter du dina studier ute på en arbetsplats med en inriktning som passar dig. Lernia har lärlingsutbildningar i Stockholm.

Du kan söka en lärlingsutbildning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Lärlingsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning - för dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Målet med våra arbetsmarknadsutbildningar är att de ska leda till jobb. De är till för dig som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös, och är inskriven som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. 

Du ska ha fyllt 25, men i vissa fall kan du som är yngre också få gå en arbetsmarknadsutbildning. Ansökan sker via Arbetsförmedlingen. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig rätt till aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. 

Arbetsmarknadsutbildning

Yrkeshögskola - för dig som vet vad du vill arbeta med

Kvalificerad Yrkesutbildning (Ky) och nya Yrkeshögskolan (Yh) är till för dig som vet vad du vill jobba med. Det är en eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med arbetsgivarna. 9 av 10 får jobb efter sin yrkeshögskoleutbildning. 

Du kan söka en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller Myndigheten för yrkeshögskolans grundläggande behörighetskrav, samt de särskilda kraven för just den utbildning du är intresserad av. Du ansöker direkt i vårt webbaserade ansökningssystem.

Yrkeshögskola

Sfi - Svenska för invandrare

Sfi – Svenska för invandrare är till för dig som inte har grundkunskaper i svenska. Vi har kurser för alla, från nybörjare till dig med högre utbildning. 

Du kan söka till sfi från och med den 1 juli det år du fyller 16 år. Du ska även vara folkbokförd i en kommun. Söker sfi gör du i din kommun. Besök kommunens hemsida för att ta reda på var du anmäler dig till sfi. 

Sfi är gratis. Du betalar inte för böcker eller annat material. 

Sfi - Svenska för invandrare

Företagsutbildning - för dig som är anställd eller egen företagare

Våra företagsutbildningar är till för företag som vill vidareutveckla sina medarbetare. Lernia erbjuder både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar. Utbildningarna är kostnadseffektiva och utformade efter dina behov. Våra utbildare är erfarna yrkesmän och duktiga pedagoger. 

Företagsutbildning

Öppna/Stäng

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta