Vanliga frågor och svar: yrkeshögskola

1. Vad är en yrkeshögskoleutbildning?
2. Vem kan ansöka till en yrkeshögskoleutbildning?
3. Hur ansöker jag till en yrkeshögskoleutbildning?
4. Kan jag söka en yrkeshögskoleutbildning även att jag bor utomlands?
5. Vad är skillnaden på en högskoleutbildning och en yrkeshögskoleutbildning?
6. Behöver jag vara bosatt i samma kommun som yrkeshögskoleutbildningen finns?
7. Får jag betalt under studietiden?
8. Kostar det något att läsa en yrkeshögskoleutbildning?
9. Vad får jag för examen?
10. När börjar Lernias yrkeshögskoleutbildningar?

1. Vad är en yrkeshögskoleutbildning?

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning som är uppbyggd i nära samarbete med arbetslivet. Den har ofta ett mer ”praktiskt och tillämpande” förhållningssätt till det man studerar och utbildningen leder till en specifik yrkesroll. En stor del av yrkeshögskoleutbildningarna (upp till 1/3) innehåller LIA (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats vilket gör att man som student får tillämpa de teoretiska delarna som man läser i kurserna. Syftet med en yrkeshögskoleutbildning är att den ska leda direkt ut i arbete.

2. Vem kan ansöka till en yrkeshögskoleutbildning?

Alla som uppfyller kraven för behörigheten till utbildningen.

3. Hur ansöker jag till en yrkeshögskoleutbildning?

Du går in på utbildningens sida här på webbplatsen och klickar dig vidare till vårt webbaserade ansökningssystem. Vi tar inte emot några ansökningar via post eller e-post.

4. Kan jag söka en yrkeshögskoleutbildning även att jag bor utomlands?

Ja. 

5. Vad är skillnaden på en högskoleutbildning och en yrkeshögskoleutbildning?

En högskoleutbildning har en annan ”akademisk nivå” och passar bra om man t ex vill studera vidare. Yrkeshögskoleutbildningarna är mer praktiskt/tillämpande och leder ut till en specifik yrkesroll. 

6. Behöver jag vara bosatt i samma kommun som yrkeshögskoleutbildningen finns?

Nej.

7. Får jag betalt under studietiden?

Nej. Du har rätt att söka studiebidrag och studielån för yrkeshögskoleutbildningar. Du ansöker om studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

8. Kostar det något att läsa en yrkeshögskoleutbildning?

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och berättigar till studiemedel. Du ansöker om studiemedel hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

9. Vad får jag för examen?

Efter avslutad utbildning erhåller du:

  • Yrkeshögskoleexamen (Om utbildningen omfattar minst 200 Yh-poäng)
  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen (Om utbildningen omfattar minst 400 Yh-poäng samt innehåller minst 25% Lärande i arbete (LIA) och ett examensarbete)

10. När börjar Lernias yrkeshögskoleutbildningar?

Vi har kursstart på höstterminen, oftast någon gång i slutet av augusti.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta