Vanliga frågor och svar: vuxenutbildning

1.    Vad är en gymnasial vuxenutbildning?
2.    Vad är skillnaden mellan en vuxenutbildning och en arbetsmarknadsutbildning?
3.    Vem kan ansöka till en gymnasial vuxenutbildning?
4.    Kan jag ansöka till en vuxenutbildning på Lernia även om jag har en gymnasieutbildning?
5.    Vilka kurser behöver jag läsa för att kunna söka vidare till högskola eller universitet?
6.    Hur ansöker jag?
7.    När börjar kursen/utbildningen?
8.    Får jag betalt under studietiden?
9.    Kostar det något?
10.    Hur ser betygsskalan ut?

1.    Vad är en gymnasial vuxenutbildning?

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som:

 • Saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning.
 • Behöver komplettera din utbildning för att få behörighet till högskola, universitet och yrkeshögskola.

Gymnasial vuxenutbildning är likvärdig med utbildning i gymnasiet. Utbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som på gymnasiet. Skillnaden är:

 • Innehållet och studieupplägget är anpassat för vuxna.
 • Du studerar mer självständigt och du ansvarar för dina studier genom att planera din tid.
 • Studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar är färre.
 • I vissa utbildningar har du möjlighet att studera på distans och på så sätt kombinera dina studier så att det passar med familj och arbete.


2.    Vad är skillnaden mellan en vuxenutbildning och en arbetsmarknadsutbildning?

Vuxenutbildning:   

 • För dig som vill komplettera din gymnasieutbildning
 • Du ansöker via Vuxenutbildningen (komvux). Det är din hemkommun som fattar beslut om antagning. För mer information se fråga 4.
 • Du betalar inte för utbildningen men däremot för litteraturen och ev. skyddskläder.
 • Du får betyg på gymnasienivå.
 • Du har rätt att söka studiemedel via CSN.

Arbetsmarknadsutbildning:

 • Du ska vara arbetssökande eller riskera att bli arbetslös samt vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Du ansöker via din handläggare på din arbetsförmedling.
 • Du betalar inte för utbildningen men i vissa fall för litteraturen och ev skyddskläder.
 • Du får intyg eller betyg (A, B, C, D, E, F) beroende på hur utbildningen är avtalad med Arbetsförmedlingen.
 • Du har rätt att söka aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

3.    Vem kan ansöka till en gymnasial vuxenutbildning?

Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Kontakta gärna Vuxenutbildningen (komvux) i din hemkommun för mer information.

4.    Kan jag ansöka till en vuxenutbildning på Lernia även om jag har en gymnasieutbildning?

Det skiljer sig mellan kommunerna. För att ta reda på vad som gäller där du bor - kontakta Vuxenutbildningen i din kommun.

5.    Vilka kurser behöver jag läsa för att kunna söka vidare till högskola eller universitet?

Behörighetskraven är olika beroende på vilken utbildning du ska söka till. Ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare hos Vuxenutbildningen (komvux) i din hemkommun för att få mer information. Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen hittar du på kommunens hemsida, till exempel www.stockholm.se.

6.    Hur ansöker jag?

Din hemkommun måste alltid godkänna att du kan få gå en utbildning oavsett om den finns i din hemkommun eller i någon annan kommun. Hittar du en utbildning som intresserar dig kontaktar du Vuxenutbildningen (komvux) i din hemkommun. Där kan du förhöra dig om dina möjligheter att få utbildningen beviljad och hur du ska ansöka eftersom det kan skilja sig åt från kommun till kommun. Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen hittar du på kommunens hemsida, till exempel www.stockholm.se.

7.    När börjar kursen/utbildningen?

Det beror på kurs/utbildning och ort. Vuxenutbildningen där utbildningen ges kan ge dig information om kommande kursstarter och ansökningsperioder. Du är givetvis välkommen att kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 650 eller på mejl: kundservice@lernia.se för mer information.

8.    Får jag betalt under studietiden?

Du har rätt att söka studiemedel via Centrala studiestödsnämnden, CSN.

9.    Kostar det något?

Nej, alla gymnasiala vuxenutbildningar är kostnadsfria. Du måste däremot bekosta böcker och annat kursmaterial, tex skyddskläder, själv.

10.    Hur ser betygsskalan ut?

Våra vuxenutbildningar följer Skolverkets kursplaner. Från den 1 juli 2012 gäller betygsskalan A-F:

 • A motsvarar MVG (Mycket väl godkänt)
 • B motsvarar ett betyg mellan VG och MVG
 • C motsvarar VG (Väl godkänt)
 • D motsvarar ett betyg mellan VG och G
 • E motsvarar G (Godkänt)
 • F motsvarar IG (Icke godkänt)

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta