Vanliga frågor och svar: studiemedel

Möjlighet till ekonomisk hjälp under studietiden varierar beroende på vilken typ av utbildning du går. Nedan ser du vilken ersättning du har rätt att söka samt vem det är du ska kontakta för att ansöka.

1. Gymnasial vuxenutbildning

Du har rätt att söka studiebidrag och studielån för utbildningar som ligger inom gymnasial vuxenutbildning. Du ansöker om studiemedel hos Centrala Studistödsnämnden, CSN.

2. Arbetsmarknadsutbildning

Du har rätt att söka aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. Du kan få mer information på Arbetsförmedlingens hemsida eller genom att kontakta din arbetsförmedlare.

3. Sfi: svenska för invandrare

Kommunen bestämmer om du har rätt till eventuellt stöd under studietiden. Kontakta din hemkommun så får du veta vilka bidrag du har rätt till. Hemsidans adress är kommunens namn, till exempel www.stockholm.se.

4. Yrkeshögskola

Du har rätt att söka studiebidrag och studielån för yrkeshögskoleutbildningar. Du ansöker om studiemedel hos Centrala Studistödsnämnden, CSN.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta