Vanliga frågor och svar: sfi (svenska för invandrare)

1. Vad är sfi?
2. Vem kan läsa sfi?
3. Hur ansöker jag till sfi?
4. Vilken sfi-kurs ska jag börja med?
5. När börjar kursen?
6. Hur många timmar i veckan läser jag sfi?
7. Kostar det något?
8. Får jag betalt under studietiden?
9. Vilka betyg kan jag få?

1.    Vad är sfi?

Svenska för invandrare (sfi) ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

2. Vem kan läsa sfi?

Du har rätt att läsa sfi om du:

  • är folkbokförd i en kommun i Sverige
  • är minst 16 år
  • inte har grundläggande kunskaper i svenska språket

3. Hur ansöker jag till sfi?

Du ansöker om att få läsa sfi hos Vuxenutbildningen på deras sfi-avdelning i kommunen där du är folkbokförd. Du ska gå dit och göra anmälan personligen. Du hittar kontaktuppgifterna till Vuxenutbildningen på din kommuns hemsida. Hemsidans adress är kommunens namn, till exempel www.stockholm.se. Sök på ordet sfi på kommunens hemsida.
När du har anmält dig har du rätt att börja studera inom tre månader. Lernia har sfi-skolor i flera kommuner.

4. Vilken sfi-kurs ska jag börja med?

Du gör ett nivåtest hos Vuxenutbildningen i den kommunen du är folkbokförd i. Nivåtestet gör du före utbildningen för att du ska börja läsa på en nivå som passar dig.

  • Studieväg 1, Kurs A och B. Du har studerat max fem år i skolan i ditt hemland. Du kan inte läsa och skriva och/eller kan inte det latinska alfabetet.
  • Studieväg 2, Kurs B och C. Du har gått mellan 6-9 år i skolan i ditt hemland.
  • Studieväg 3, Kurs C och D. Du har gått 10 år eller mer i skolan i ditt hemland (motsvarande gymnasium och/eller högskola/universitet).

5. När börjar kursen?

Det beror på vilken sfi-kurs du ska läsa och i vilken stad Lernias sfi-skola finns. Vuxenutbildningens sfi-avdelning kan ge dig information om när nästa kurs börjar. Du får gärna kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 650 eller på mejl: för mer information.

6. Hur många timmar i veckan läser jag sfi?

Du läser minst 15 timmar i veckan. Du kan studera sfi hos Lernia på tider som passar dig och din familj. Vi har kurser förmiddagar, eftermiddagar och kvällar. Skolans tider är olika i olika städer. Vi kan även erbjuda distansstudier på vissa Lernia skolor. Du får gärna kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 650 eller på mejl: för mer information.

7. Kostar det något?

Nej, alla kurser är gratis. Skolböcker och annat material är också gratis.

8. Får jag betalt under studietiden?

Kommunen där du är folkbokförd i bestämmer om du har rätt till eventuella ekonomiska bidrag under studietiden. Kontakta din hemkommun så får du veta vilka bidrag du har rätt till. Hemsidans adress till din kommun är kommunens namn, till exempel www.stockholm.se.

9. Vilka betyg kan jag få?

Du får betyg efter varje sfi-kurs, om du har nått kursens mål. Skala:

A-E = godkänd eller högre betyg

F = inte godkänd

 
Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta