Vanliga frågor och svar: arbetsmarknadsutbildning


1.    Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

2.    Vad är skillnaden mellan en vuxenutbildning och en arbetsmarknadsutbildning?

3.    Vem kan ansöka och hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?

4.    När börjar kursen?

5.    Får jag betalt under studietiden?

6.    Kostar det något?

1.    Vad är en arbetsmarknadsutbildning?

En arbetsmarknadsutbildning är en utbildning som är avtalad med Arbetsförmedlingen.
Målet med en arbetsmarknadsutbildning är att stärka dina möjligheter att få ett arbete och underlätta för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Det är en yrkesinriktad utbildning som är utvecklad och anpassad efter de behov som finns på arbetsmarknaden.

2.    Vad är skillnaden mellan en vuxenutbildning och en arbetsmarknadsutbildning?

Arbetsmarknadsutbildning:

  • Du ska vara arbetssökande eller riskera att bli arbetslös samt vara inskriven på Arbetsförmedlingen.
  • Du ansöker via din handläggare på din arbetsförmedling.
  • Du betalar inte för utbildningen men i vissa fall för litteraturen och ev. skyddskläder.
  • Du får intyg eller betyg (A, B, C, D, E, F) beroende på hur utbildningen är avtalad med Arbetsförmedlingen.
  • Du har rätt att söka aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Vuxenutbildning:   För dig som vill komplettera din gymnasieutbildning

  • Du ansöker via Vuxenutbildningen (komvux). Det är din hemkommun som fattar beslut om antagning. För mer information se fråga 4.
  • Du betalar inte för utbildningen men däremot för litteraturen och ev. skyddskläder.
  • Du får betyg på gymnasienivå.
  • Du har rätt att söka studiemedel via CSN.

3.    Vem kan ansöka och hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?

Arbetsmarknadsutbildningar vänder sig först och främst åt dem som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa. För att få information om du är behörig för att söka till en arbetsmarknadsutbildning skall du ta kontakt med en handläggare hos Arbetsförmedlingen.
Det är politiska direktiv som reglerar vem handläggaren kan bevilja en plats eller ej på utbildningen.

4.    När börjar kursen?

Det beror på kurs/utbildning och ort. En handläggare hos Arbetsförmedlingen där utbildningen ges kan ge dig information om kommande kursstarter och ansökningsperioder. Du är givetvis välkommen att kontakta oss på Lernia på tel: 0771-650 650 eller på mejl: kundservice@lernia.se för mer information.

5.    Får jag betalt under studietiden?

Ja, utbildningen ger dig rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Kontakta din handläggare hos Arbetsförmedlingen för mer information.

6.    Kostar det något?

Nej, alla arbetsmarknadsutbildningar är kostnadsfria.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta