Vanliga frågor och svar: 10 vanligaste frågorna

1. Hur ansöker jag till en vuxenutbildning?
2. Jag vill gå en vuxenutbildning i en annan kommun, hur gör jag?
3. Vem kan ansöka till en gymnasial vuxenutbildning?
4. Hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?
5. Vem kan ansöka till en arbetsmarknadsutbildning?
6. Hur ansöker jag till sfi?
7. Kostar det något att gå en arbetsmarknadsutbildning?
8. Kostar det något att gå på sfi?
9. Jag har tappat bort mitt betyg/intyg, hur får jag ett nytt?
10. När börjar utbildningen/kursen?

1. Hur ansöker jag till en vuxenutbildning?

Din hemkommun måste alltid godkänna att du kan få gå en utbildning oavsett om den finns i din hemkommun eller i någon annan kommun. Hittar du en utbildning som intresserar dig kontaktar du Vuxenutbildningen (komvux) i din hemkommun. Där kan du förhöra dig om dina möjligheter att få utbildningen beviljad och hur du ska ansöka eftersom det kan skilja sig åt från kommun till kommun. Kontaktuppgifter till Vuxenutbildningen hittar du på kommunens hemsida, till exempel www.stockholm.se.

2. Jag vill gå en vuxenutbildning i en annan kommun, hur gör jag?

Vill du utbilda dig i en annan kommun ska du ändå skicka ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun. De beslutar om du beviljas en plats på utbildningen. Hemsidans adress är kommunens namn, till exempel www.stockholm.se.

3. Vem kan ansöka till en gymnasial vuxenutbildning?

Om du fyller 20 år under året får du börja studera från och med andra kalenderhalvåret. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år. Kontakta gärna Vuxenutbildningen (komvux) i din hemkommun för mer information.

4. Hur ansöker jag till en arbetsmarknadsutbildning?

Arbetsmarknadsutbildningar vänder sig först och främst åt dem som är arbetslösa eller riskerar att bli arbetslösa. För att få information om du är behörig för att söka till en arbetsmarknadsutbildning skall du ta kontakt med en handläggare hos Arbetsförmedlingen. Det är politiska direktiv som reglerar vem handläggaren kan bevilja en plats eller ej på utbildningen.

5. Vem kan ansöka till en arbetsmarknadsutbildning?

Du som är arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen.

6. Hur ansöker jag till sfi (svenskundervisning för invandrare)?

Du söker till sfi i den kommun där du bor. Kontakta kommunens vuxenutbildning och anmäl dig till sfi.

7. Kostar det något att gå en arbetsmarknadsutbildning?

Nej, det är gratis. Alla arbetsmarknadsutbildningar finansieras av Arbetsförmedlingen.

8. Kostar det något att gå på sfi?

Nej, alla kurser är gratis.

9. Jag har tappat bort mitt betyg/intyg, hur får jag ett nytt?

Om du har gått en kommunal vuxenutbildning via Lernia:

Vänd dig till vuxenutbildningen i den kommun som har utfärdat ditt betyg för att få ett nytt.

Om du har gått en arbetsmarknadsutbildning:

Vi på Lernia kan hjälpa dig. Skicka in nedanstående information till så kommer det via e-post:

  • Fullständigt namn
  • Personnummer
  • Kurs/utbildningens namn
  • Ort där du gick utbildningen
  • År då du avslutade utbildningen
  • Ange e-postadress dit du vill att vi skickar ditt intyg

Om du har gått på ett ungdomsgymnasium som drivits av Lernia College:

Om du har gått på ett ungdomsgymnasium som tidigare drivits av Lernia College AB tar du kontakt med det ungdomsgymnasiet, alternativt ägaren till ungdomsgymnasiet, för att få ut kopior på dina betyg. 

Om du har gått på en gymnasieskola där Lernia College AB har drivit undervisning i entreprenadform åt kommunen, ta kontakt med den skola du har gått din gymnasieutbildning vid, alternativt kommunen som drivit skolan i det fall skolan inte finns kvar.

10. När börjar utbildningen/kursen?

Det varierar beroende på kurs/utbildning och ort. Kontakta Lernia på 0771-650 650 eller . Du kan även kontakta din hemkommun för att få reda på exakt startdatum.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta