Behörighet till yrkeshögskolan

Här hittar du all information du behöver om behörighet till våra yrkeshögskoleutbildningar.


Det här behöver du

Du kan uppfylla behörighet till yrkeshögskolan på olika sätt. Generösa villkor gäller som inte bara tar hänsyn till formella meriter utan även till den verkliga kompetens som du som sökande har. Var uppmärksam på att behörighet till yrkeshögskolan skiljer sig från högskolans grundläggande behörighet. Vad som krävs för yrkeshögskolebehörighet fastslås i Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, 3 kap. Dessa krav kan inte ändras av oss som utbildningsanordnare. Du uppfyller kraven för behörighet om du:

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utdrag från Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida

Läs mer om behörighet till yrkeshögskolestudier på Myndigheten för yrkeshögskolans hemsida

Motsvarande kunskaper i förhållande till behörigheten
För att kunna bedöma om du har motsvarande kunskaper tar vi bl a hjälp av Myndigheten för yrkeshögskolestudiers Handbok för tillträde till yrkeshögskolan där det finns beskrivet vad som gäller för olika typer av gymnasiebetyg etc. Motsvarande kunskaper kan du ha erhållit genom att bl a. ha:

 • lägst betyget godkänd på minst 2250 poäng från ett fullständigt gymnasieprogram. 
  (Slutbetyg fr o m 2010-01-01)
 • lägst betyget godkänd på minst 90% av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt slutbetyg.
  (Slutbetyg före 2010-01-01)
 • fullständigt avgångsbetyg från minst 2-årig linje på gymnasiet
  (Äldre gymnasielinjer med sifferbetyg)
 • slutbetyg/avgångsbetyg från motsvarande vuxenutbildningar som ovan
 • validering från VHS/UHR (Verket för Högskoleservice/Universitets- och högskolerådet), som intygar att du har motsvarande grundläggande behörighet för högskolestudier

Några krav på betyg i specifika kurser (t ex i kärnämnena) finns inte för att uppfylla behörigheten till yrkeshögskoleutbildning. (Dessa ingår dock oftast i de särskilda förkunskapskraven, läs nedan)

Vill du ha hjälp med bedömningen av din behörighet rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i din hemkommun. De kan också hjälpa dig med en studieplan om det visar sig att du behöver komplettera dina betyg.

Särskilda förkunskaper

En del av våra utbildningar har krav på särskilda förkunskaper dvs krav på ytterligare förkunskaper utöver den behörigheten för tillträde till yrkeshögskoleutbildning. Dessa krav står specificerade på respektive utbildnings informationssida.

Det kan röra sig om:

 • Kunskaper från kurser på gymnasial nivå
 • Yrkeserfarenhet
 • Andra villkor som är av betydelse för utbildningen

Motsvarande kunskaper
Du kan ha "motsvarande kunskaper" genom att ha läst andra kurser än de som nämns under särskilda förkunskapskrav. Du kan t ex ha äldre gymnasiebetyg där kurserna har andra namn men ändå ger samma förkunskaper. Vi använder oss av en handbok med översättningar från gamla till nya kurser och det är bl a denna vi använder för att göra bedömningen av "motsvarande kunskaper".

Förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan formell kompetens (reell kompetens)

Även om du saknar intyg eller betyg på dina kunskaper och kompetenser är du välkommen att söka till oss. Tjugo procent av våra platser på respektive utbildning får användas till sökande som inte uppfyller förkunskapskraven men som ändå bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och den kommande yrkesrollen.

Du har alltså möjlighet att, oavsett formella betyg, arbetslivserfarenhet eller andra krav, anses behörig till den utbildning du är intresserad av. Du behöver dock i din webbansökan bifoga ett dokument (vår självskattningsblankett) som beskriver vad det är du inte uppfyller i de formella behovskraven samt påvisa annat som styrker att du har motsvarande kunskaper eller förutsättningar att klara utbildningen och den kommande yrkesrollen.

Om du är osäker på om dina betyg gäller eller du vill ha hjälp med bedömningen av din behörighet, rekommenderar vi att du tar kontakt med en studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen i din hemkommun. Där kan de också hjälpa dig med en studieplan om det visar sig att du behöver komplettera dina betyg.

Läs mer om hur tolkning av Fri prövning och Reell kompetens skall göras

Vi uppmuntrar alla som är intresserade av våra utbildningar att söka!

Godkända betyg
Vi betraktar följande betyg som godkända:

 • kurser i Nya GY11/VUX12: betyg A, B, C, D och E
 • kurser från de nyare gymnasieprogrammen: betyg G, VG och MVG
 • kurser från de äldre gymnasielinjerna: betyg 3, 4 och 5

Utländsk utbildning

Om du har en utländsk utbildning, och vill styrka din behörighet genom denna, ska du få dina betyg översatta/vidimerade innan du skickar in din ansökan till oss. Vi vill göra dig uppmärksam på att denna process kan ta några månader så vi rekommenderar dig att vara ute i god tid!

På ansökningssidan hos UHR finns mer information kring bedömning av utländska betyg.

Validering

Saknar du papper på att du är behörig för en utbildning, men bedömer dig ha de rätta förutsättningarna, kan du få hjälp med att få din kompetens värderad. Läs mer om validering på Yh-myndighetens 

Se alla våra yrkeshögskoleutbildningar

Har du frågor? Kontakta oss!

Öppna/Stäng
0771-650 600 Vardagar 8-16.30

Kontakta vår kundservice:

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta