Att studera på Lernias yrkeshögskoleutbildningar

Här får du information om hur det är att studera på våra yrkeshögskoleutbildningar. Vi går igenom alltifrån våra pedagogiska modell till examensbevis, urval och behörighet.


Alla våra yrkeshögskoleutbildningar är:

  • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
  • skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • är upplagda så att teori varvas med praktik – ca 30% av innehållet är LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats. Längden på LIA varierar beroende på utbildning.
  • kostnadsfria och berättigar till studiemedel via CSN (läs mer på www.csn.se)

Lärande

Våra utbildningar baseras på ett problemorienterat arbetssätt. Det bygger på tre centrala delar: självstyrt arbete, problemlösning och arbete i projektgrupper. Under utbildningen får du insikt i projektmetodik, problemlösningsmetoder, gruppdynamik och kommunikation.

Utöver föreläsningar och laborationer/övningar ingår även projektarbeten vilket innebär att du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

LIA (Lärande i arbete)

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till lärande i teori och i praktisk erfarenhet då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillägnat dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen.

Examen och utbildningsbevis

Efter fullgjorda studier erhåller du ett utbildningsbevis. Har du läst en utbildning på mindre än 400 yh-poäng får du en yrkeshögskoleexamen och om du har läst 400 yh-poäng eller mer så kallas examen Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen.

Behörighet

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna. .

Läs mer om behörighet till våra utbildningar

Urval och antagning

Hos oss behöver du inte rangordna dina val när du söker fler utbildningar. Du stryks aldrig från en utbildning du sökt, utan kan erbjudas plats på flera program till en och samma kursstart. Vi använder oss av följande urvalsgrunder i antagningsprocessen:

  • Behörighet (behörighet för yrkeshögskolestudier samt eventuell särskild behörighet)
  • Särskilt prov och/eller meriterande arbetslivserfarenhet

Urvals- och antagningsprocessen till yrkeshögskolan

Se alla våra yrkeshögskoleutbildningar


 

Har du frågor? Kontakta oss!

Öppna/Stäng
0771-650 600 Vardagar 8-16.30

Kontakta vår kundservice:

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta