Nyexamination för kyltekniker i kategori I eller II, 2 + 1 dagar, Uppsala

Öppen kurs

Tre människor i lagermiljö

Nästa kursstart

Se planerade tillfällen i vår kurskatalog

Pris exkl. moms: 9 300 SEK

Boka kurs Anmälan stänger ca 1 vecka innan kursstart

Kursen ger en grundläggande kylteknisk förståelse samt en repetition av förordningar och regelverk. De två första dagarna ägnas åt praktiska övningar varvat med teoretiska genomgångar. Under dag tre genomförs examineringen. Certifikat utfärdas av Incert.

För vem?

Utbildning riktar sig till kylteknisk personal med viss erfarenhet av installation, service, underhåll, återvinning och läckagekontroll på kyl- och värmepumpaggregat innehållande f-gaser.

Vad leder utbildningen till?

Gemensamma regler inom EU har fastlagt att alla som arbetar med läckagekontroller, installation, underhåll, service och återvinning skall inneha personliga certifikat. De nya reglerna med kategorier gäller från 4 juli 2009. Examinationen sker enligt gemensamma regler inom EU och enligt de svenska särkraven.

Som minimikrav gäller EU förordning, EG 303/2008. I Sverige gäller förutom f-gasförordningen, EG 842:2006, köldmedieförordningen, SFS 2007:846 med tillägget SFS 2011:825 som styr användandet av HFC-, HCFC-köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar.

Examinationen omfattar kompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier ur miljö- och säkerhetssynpunkt samt kunskap om energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar.

Hur går utbildningen till?

I kylutbildningen ingår följande avsnitt:

 • Termodynamik
 • Kyl- och värmelära
 • Köldmedieteknik
 • Kylprocessen
 • Komponenter
 • Skyddsutrustning
 • Serviceutrustning
 • Köldmediehantering
 • Tömning
 • Fyllning 
 • Vakuumsugning
 • Läcksökning
 • Expansionsventiler
 • Symboler och beteckningar
 • F-gasförordningen 
 • Köldmedieförordningen med tillägg 
 • Grundkunskap om säkerhetsnormer och standarder 
 • H-log p-diagram 
 • Övningsuppgifter

Övrigt

På begäran kan även förberedande utbildning inför examination i kategori III och IV erbjudas.

Tredje dagen genomförs examinering. Den består av två olika delar - fyra timmar praktiskt och två timmar teoretiskt prov. Förnyelse skall genomföras vart femte år. Efter godkänd examination kan certifikat begäras från Incert. Detta ingår inte i angivet pris.

Kompletterande utbildning för dig som behöver öka dina yrkeskunskaper inom kylteknik kan erbjudas vid förfrågan.

Boka kurs Anmälan stänger ca 1 vecka innan kursstart

Senast uppdaterad: 2017-05-26

1Boka kurs

Just nu finns inga planerade kursstarter. gärna om du är intresserad av utbildningen!

2Har du frågor?

Vill du veta mer om kursen innan du bokar? eller ring 0771-650 600! 

 

Om utbildningen

Öppna/stäng

För vem?

Utbildning riktar sig till kylteknisk personal med viss erfarenhet av installation, service, underhåll, återvinning och läckagekontroll på kyl- och värmepumpaggregat innehållande f-gaser.

Vad leder utbildningen till?

Gemensamma regler inom EU har fastlagt att alla som arbetar med läckagekontroller, installation, underhåll, service och återvinning skall inneha personliga certifikat. De nya reglerna med kategorier gäller från 4 juli 2009. Examinationen sker enligt gemensamma regler inom EU och enligt de svenska särkraven.

Som minimikrav gäller EU förordning, EG 303/2008. I Sverige gäller förutom f-gasförordningen, EG 842:2006, köldmedieförordningen, SFS 2007:846 med tillägget SFS 2011:825 som styr användandet av HFC-, HCFC-köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar.

Examinationen omfattar kompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier ur miljö- och säkerhetssynpunkt samt kunskap om energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar.

Hur går utbildningen till?

I kylutbildningen ingår följande avsnitt:

 • Termodynamik
 • Kyl- och värmelära
 • Köldmedieteknik
 • Kylprocessen
 • Komponenter
 • Skyddsutrustning
 • Serviceutrustning
 • Köldmediehantering
 • Tömning
 • Fyllning 
 • Vakuumsugning
 • Läcksökning
 • Expansionsventiler
 • Symboler och beteckningar
 • F-gasförordningen 
 • Köldmedieförordningen med tillägg 
 • Grundkunskap om säkerhetsnormer och standarder 
 • H-log p-diagram 
 • Övningsuppgifter

Övrigt

På begäran kan även förberedande utbildning inför examination i kategori III och IV erbjudas.

Tredje dagen genomförs examinering. Den består av två olika delar - fyra timmar praktiskt och två timmar teoretiskt prov. Förnyelse skall genomföras vart femte år. Efter godkänd examination kan certifikat begäras från Incert. Detta ingår inte i angivet pris.

Kompletterande utbildning för dig som behöver öka dina yrkeskunskaper inom kylteknik kan erbjudas vid förfrågan.

Senast uppdaterad: 2017-05-26

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Se planerade tillfällen i vår kurskatalog

Pris exkl. moms: 9 300 SEK

Ansökningsperiod

Anmälan stänger ca 1 vecka innan kursstart

Utbildningslängd

2+1 dagar

Antal poäng

0

Adress

Fyrislundsgatan 77
Uppsala
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Uppsala

Ansökan

Öppna/stäng

1Boka kurs

Just nu finns inga planerade kursstarter. gärna om du är intresserad av utbildningen!

2Har du frågor?

Vill du veta mer om kursen innan du bokar? eller ring 0771-650 600! 

 

Kontakta oss

Öppna/Stäng
0771-650 600 Måndag - Fredag 8.00-16.30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Se planerade tillfällen i vår kurskatalog

Pris exkl. moms: 9 300 SEK

Ansökningsperiod

Anmälan stänger ca 1 vecka innan kursstart

Utbildningslängd

2+1 dagar

Antal poäng

0

Adress

Fyrislundsgatan 77
Uppsala
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Uppsala

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta