Utbildning inom industriteknik, Ljungby

Skärande bearbetning och styrd produktion; Underhåll och service; Svets- och plåtbearbetning Arbetsmarknadsutbildning
Glad person i CNC-miljö

Nästa kursstart

Varannan måndag

Lernias utbildningar inom industriteknik ger dig stora möjligheter till jobb eftersom efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom yrket ökar. Vi jobbar nära branschen och du får en utbildning som är anpassad efter branschens krav och som kan leda till många spännande yrkesroller inom tillverkande industri eller underhåll.

Vad leder utbildningen till?

Beroende på vilken inriktning din utbildning har ska du, efter avslutad utbildning, ha tillräckliga yrkeskunskaper inom industriteknik för att kunna arbeta som till exempel montör, industriarbetare, CNC-operatör, servicepersonal eller svetsare.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och vill arbeta inom tillverkande industri eller underhåll.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur går utbildningen till?

Före utbildningen genomförs individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier. Dina individuella förkunskaper och planerade yrkesinriktning styr vilket innehåll just din utbildning kommer att bestå av.

Du börjar med att läsa en industriteknisk grundutbildning. Därefter fördjupar du dig inom en av inriktningarna Skärande bearbetning och styrd produktion, Underhåll och service eller Svets- och plåtbearbetning.

Utbildningen genomförs med en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska moment. I utbildningen integreras bland annat jämställdhetsfrågor, miljö/arbetsmiljö, information om arbetsmarknaden och förberedande jobbsökaraktiviteter.

Under APL-perioden, Arbetsplatsförlagt lärande, får du möjlighet att vidareutveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet i APL anpassas till din individuella utbildningsplan och APL-företagets inriktning och kompetensbehov.

Utbildningen genomförs med hjälp av bedömningsuppgifter. I varje bedömningsuppgift ges prov på färdigheter från flera moduler. Det avspeglar arbetslivet och målet med varje utbildningsavsnitt blir tydligt.

Intyg/Kompetensbevis

Efter avslutad utbildning får du kompetensintyg samt i förekommande fall certifikat.

 

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Innehåll

Industriteknik – Test och kartläggning, rikttid 2 veckor

Industriteknik bas, rikttid 19 veckor

Teknisk matematik
Toleranser
Kvalitet
Automation och produktionsövervakning
Underhåll
Verkstadsteknik
Teknisk svenska
Teknisk engelska
Ritningsläsning grund
Arbetsmiljö och säkerhet
Produktionsteknik och ekonomi
Mätteknik
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Verkstadsteknik CNC-operatör, rikttid 14 veckor

CNC teknik och ISO programmering
Materiallära grund
Maskin och produktionsutrustning
Skärteknik grund
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Underhåll och service, rikttid 14 veckor

Avhjälpande underhåll
Mekatronik
Hydraulik/pneumatik
Ellära/elkraftteknik
Produktionsmekanik
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Svets- och plåtbearbetning grund, rikttid 16 veckor

Innehåll enligt IIW:s riktlinjer och krav för internationell svetsare.

Plåtbearbetning
Teori Aluminium
Tig Kälsvets
MIG/MAG Kälsvets
MMA Kälsvets
Teori Kälsvets
Teori TIG
Teori MIG/MAG
Teori MMA
Teori materiallära
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Svets påbyggnad MMA, MIG/MAG, rikttid 16 veckor

Teori Plåtsvets
Teori Aluminium
MIG/MAG Plåtsvets
Teori Rörsvets
MMA Plåtsvets
Teori Materiallära
MIG/MAG Rörsvets
MMA Rörsvets
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Svets påbyggnad TIG, rikttid 6 veckor

Teori Plåtsvets
TIG Plåtsvets
Teori Aluminium
Teori Rörsvets
TIG Rörsvets
Teori TIG
Teori Materiallära
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

APL tillkommer med 2-12 veckor fördelade på 1-3 perioder under utbildningens gång.

Till ansökan Kontinuerlig ansökan

Senast uppdaterad: 2017-03-07

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Om utbildningen

Öppna/stäng

Vad leder utbildningen till?

Beroende på vilken inriktning din utbildning har ska du, efter avslutad utbildning, ha tillräckliga yrkeskunskaper inom industriteknik för att kunna arbeta som till exempel montör, industriarbetare, CNC-operatör, servicepersonal eller svetsare.

För vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik och vill arbeta inom tillverkande industri eller underhåll.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Hur går utbildningen till?

Före utbildningen genomförs individuella kartläggningssamtal och tester. Vi gör sedan ett individuellt upplägg där din utbildningsplan ligger till grund för dina studier. Dina individuella förkunskaper och planerade yrkesinriktning styr vilket innehåll just din utbildning kommer att bestå av.

Du börjar med att läsa en industriteknisk grundutbildning. Därefter fördjupar du dig inom en av inriktningarna Skärande bearbetning och styrd produktion, Underhåll och service eller Svets- och plåtbearbetning.

Utbildningen genomförs med en blandning av teoretiska genomgångar och praktiska moment. I utbildningen integreras bland annat jämställdhetsfrågor, miljö/arbetsmiljö, information om arbetsmarknaden och förberedande jobbsökaraktiviteter.

Under APL-perioden, Arbetsplatsförlagt lärande, får du möjlighet att vidareutveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet i APL anpassas till din individuella utbildningsplan och APL-företagets inriktning och kompetensbehov.

Utbildningen genomförs med hjälp av bedömningsuppgifter. I varje bedömningsuppgift ges prov på färdigheter från flera moduler. Det avspeglar arbetslivet och målet med varje utbildningsavsnitt blir tydligt.

Intyg/Kompetensbevis

Efter avslutad utbildning får du kompetensintyg samt i förekommande fall certifikat.

 

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Säker väg till jobb
 • Nära samarbete med företag och branschorganisationer
 • Moderna metoder och flexibla tider

Senast uppdaterad: 2017-03-07

Innehåll

Industriteknik – Test och kartläggning, rikttid 2 veckor

Industriteknik bas, rikttid 19 veckor

Teknisk matematik
Toleranser
Kvalitet
Automation och produktionsövervakning
Underhåll
Verkstadsteknik
Teknisk svenska
Teknisk engelska
Ritningsläsning grund
Arbetsmiljö och säkerhet
Produktionsteknik och ekonomi
Mätteknik
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Verkstadsteknik CNC-operatör, rikttid 14 veckor

CNC teknik och ISO programmering
Materiallära grund
Maskin och produktionsutrustning
Skärteknik grund
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Underhåll och service, rikttid 14 veckor

Avhjälpande underhåll
Mekatronik
Hydraulik/pneumatik
Ellära/elkraftteknik
Produktionsmekanik
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Svets- och plåtbearbetning grund, rikttid 16 veckor

Innehåll enligt IIW:s riktlinjer och krav för internationell svetsare.

Plåtbearbetning
Teori Aluminium
Tig Kälsvets
MIG/MAG Kälsvets
MMA Kälsvets
Teori Kälsvets
Teori TIG
Teori MIG/MAG
Teori MMA
Teori materiallära
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Svets påbyggnad MMA, MIG/MAG, rikttid 16 veckor

Teori Plåtsvets
Teori Aluminium
MIG/MAG Plåtsvets
Teori Rörsvets
MMA Plåtsvets
Teori Materiallära
MIG/MAG Rörsvets
MMA Rörsvets
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

Industriteknik – Svets påbyggnad TIG, rikttid 6 veckor

Teori Plåtsvets
TIG Plåtsvets
Teori Aluminium
Teori Rörsvets
TIG Rörsvets
Teori TIG
Teori Materiallära
APL, Arbetsplatsförlagt lärande tillkommer

APL, Arbetsplatsförlagt lärande

APL tillkommer med 2-12 veckor fördelade på 1-3 perioder under utbildningens gång.

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Varannan måndag

Utbildningslängd

Varierande

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Viaduktgatan 8
Ljungby
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Ljungby

Ansökan

Öppna/stäng

1Ansökan görs hos Arbetsförmedlingen

Kontakta en arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill gå en utbildning. Du kanske redan har hittat en utbildning du vill gå eller så kan en arbetsförmedlare berätta vilka möjligheter som finns.

2Om du vill: gör studiebesök på utbildningen

Om du hittat en utbildning du är intresserad av så är det bra att göra ett studiebesök på utbildningen. Då får du mer information och ser om den passar dig. Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss på Lernia så får du hjälp att ordna ett studiebesök.

3Behandling av ansökan

Din arbetsförmedlare beslutar om du får gå utbildningen.

4Kallelse och kursstart

Om du blir antagen får du en kallelse från din arbetsförmedlare eller från oss på Lernia. När utbildningen börjar gör vi tillsammans med dig en individuell studieplan. Längden på utbildningen beror på dina förkunskaper och vilken typ av utbildning det är.

Att gå på Lernia

Öppna/stäng

Målet med Lernias arbetsmarknadsutbildningar är att du lättare ska få jobb. Möt några av våra utbildningsdeltagare som berättar om engagerade lärare och goda framtidsutsikter. Under sina utbildningar får de utveckla både sina praktiska och teoretiska kunskaper inom ett specifikt yrke.

Joakim och Boris gick en utbildning i fordonsteknik

Möt Joakim Piel och Boris Milic som gått en arbetsmarknadsutbildning i fordonsteknik hos Lernia. Båda fick jobb efter utbildningen.

Har du frågor?

Öppna/Stäng

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Varannan måndag

Utbildningslängd

Varierande

Praktisk information

 • När du går en arbetsmarknadsutbildning
  får du aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

 • Beroende på vad som gäller för din utbildning får du betyg, intyg, kompetensbevis eller certifikat.

 • Under utbildningen har du tillgång till litteratur och eventuella skyddskläder.

Adress

Viaduktgatan 8
Ljungby
Visa stor karta
Läs mer om Lernia i Ljungby

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta