Truckförarutbildning C+D

Företagsutbildning
Man som bär låda

Nästa kursstart

Enligt överenskommelse

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Obs! Företagsutbildning

Kursen ger kompetens att köra, manövrera och hantera gods med olika slag av truckar. Kursen ska dessutom ge kunskaper om och förståelse för hur gods ska skyddas mot påkänningar och hur gods med speciella egenskaper, t.ex. farligt gods, ställer speciella krav på hantering och transport.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är terminalarbetare och yrkesförare eller den som i arbetet behöver kunna köra truck.

Vilka förkunskaper krävs?

För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort. I övrigt ska du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga delar) som krävs för att få körkort. Dessutom ska du ha arbetsgivarens tillstånd att köra truck.

Enligt Truckläroplanen, TLP 10:
1. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.
2. Vidare ska föraren ha fyllt 18 år. I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.
3. Dessutom bör en truckförare ha:
- god syn, bra rygg, psykisk balans, gott omdöme, ansvarskänsla

Hur går utbildningen till?

Eftersom truckarna inom grupp C är så olika varierar delar av det praktiska innehållet. I det enskilda fallet får kompletteringar ske utifrån fastställda riktlinjer i TLP-10. Detsamma gäller D-truckarna.
Ett så kallat yrkesbevis för hjul-, teleskop- eller kompaktlastare godtas som dokumentation på att föraren har nödvändiga kvalifikationer för användning av maskinen som truck enligt dessa riktlinjer.

Kursen följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10- den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Kursen kommer att ge er både praktiska och teoretiska kunskaper så att du kan:
- stapla, lasta, lossa och transportera gods
- utföra service, tillsyn och underhåll på truck och dess utrustning
- känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
- redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
- känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
- känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
- ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
- utföra administrativa rutiner i samband med godshantering
- uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
- redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
- arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

Upplägg
För C-truckar gäller att tiden för att tillägna sig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna är ännu mer beroende av trucktyp och användningsområde. För vissa C-truckar bortfaller några av de moment som ingår i kompetensprofilen för B-truckar, medan andra moment tillkommer.
För D-truckar gäller att drag-/flaktruckar mer kan liknas vid A-truckar i det här avseendet, medan terminaldragtrucken är av samma karaktär som C-truckarna.
Efter godkända prov får deltagaren ett utbildningsintyg.
Den teoretiska delen kan till stora delar ersättas av eTruck som därmed minskar tiden för genomförande. Läs mer i Truckförarutbildning eTruck.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag
Till ansökan Startar som grupputbildning med max 16 deltagare

Senast uppdaterad: 2016-01-12

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Om utbildningen

Öppna/stäng

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är terminalarbetare och yrkesförare eller den som i arbetet behöver kunna köra truck.

Vilka förkunskaper krävs?

För att köra truck på väg krävs lägst traktorkort. I övrigt ska du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter (i tillämpliga delar) som krävs för att få körkort. Dessutom ska du ha arbetsgivarens tillstånd att köra truck.

Enligt Truckläroplanen, TLP 10:
1. Eleven ska ha en kompetens som motsvarar de kunskaper och färdigheter som enligt körkortslagen krävs för att få körkort.
2. Vidare ska föraren ha fyllt 18 år. I vissa sällsynta fall kan man få köra truck redan vid 16 års ålder om man genomgått utbildning. Reglerna för detta finns i Arbetsmiljöverkets författningssamling om minderåriga.
3. Dessutom bör en truckförare ha:
- god syn, bra rygg, psykisk balans, gott omdöme, ansvarskänsla

Hur går utbildningen till?

Eftersom truckarna inom grupp C är så olika varierar delar av det praktiska innehållet. I det enskilda fallet får kompletteringar ske utifrån fastställda riktlinjer i TLP-10. Detsamma gäller D-truckarna.
Ett så kallat yrkesbevis för hjul-, teleskop- eller kompaktlastare godtas som dokumentation på att föraren har nödvändiga kvalifikationer för användning av maskinen som truck enligt dessa riktlinjer.

Kursen följer AFS 2006:05 krav på kompetens samt TLP-10- den läroplan som är fastställd av arbetsmarknadens parter.

Kursen kommer att ge er både praktiska och teoretiska kunskaper så att du kan:
- stapla, lasta, lossa och transportera gods
- utföra service, tillsyn och underhåll på truck och dess utrustning
- känna till truckars uppbyggnad, arbetssätt och användningsområden, stabilitet och lyftförmåga
- redogöra för påkänningar som gods utsätts för under transport, lagring och hantering
- känna till olika godsslag och varors hanteringskänslighet och krav på temperatur, hygien och samlastning
- känna till de vanligaste lastbärarnas mått och laststorlek
- ta fram uppgifter från regler och anvisningar hur man genomför olika uppdrag
- utföra administrativa rutiner i samband med godshantering
- uppfylla krav som gäller för truck på väg och arbetsplatser
- redogöra för de risker för människor och miljö som är förenade med godshantering med truck samt åtgärder för att minimera riskerna
- arbeta miljö-, skydds-, service- och kvalitetsmedvetet

Upplägg
För C-truckar gäller att tiden för att tillägna sig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna är ännu mer beroende av trucktyp och användningsområde. För vissa C-truckar bortfaller några av de moment som ingår i kompetensprofilen för B-truckar, medan andra moment tillkommer.
För D-truckar gäller att drag-/flaktruckar mer kan liknas vid A-truckar i det här avseendet, medan terminaldragtrucken är av samma karaktär som C-truckarna.
Efter godkända prov får deltagaren ett utbildningsintyg.
Den teoretiska delen kan till stora delar ersättas av eTruck som därmed minskar tiden för genomförande. Läs mer i Truckförarutbildning eTruck.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag

Senast uppdaterad: 2016-01-12

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Enligt överenskommelse

Ansökningsperiod

Startar som grupputbildning med max 16 deltagare

Utbildningslängd

Upp till 5 dagar

Praktisk information

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Ansökan

Öppna/stäng

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Har du frågor?

Öppna/Stäng
0771-650 600 Mån - Fre 8 - 16:30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Enligt överenskommelse

Ansökningsperiod

Startar som grupputbildning med max 16 deltagare

Utbildningslängd

Upp till 5 dagar

Praktisk information

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta