Validering av industriell baskompetens

En ny start för kompetensutveckling i svensk industri Företagsutbildning
Man och kvinna i industriteknisk miljö

Nästa kursstart

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov.

ÖVRIG PRAKTISK INFORMATION

Obs! Företagsutbildning

Kompetensutveckling är nödvändigt för att säkra ett företags utveckling och konkurrenskraft, nu och på lång sikt. Valideringen ger dig ett mycket specificerat underlag för att planera de åtgärder och insatser som krävs för att komma tillrätta med de eventuella kunskapsluckor som upptäcks.

För vem?

Kompetensförsörjning är en långsiktig process och många grupper inom industrin kan ha stor nytta av validering i samband med detta arbete.

• Personal inom industrisektorn – som ledare behöver du bidra till att utveckla och ta vara på yrkeskompetens hos medarbetarna.
• Du kanske hyr in personal som klarar av punktinsatser, men som saknar de viktiga baskunskaper som krävs innan du kan ta beslut om att anställa dessa personer.
• Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag kan matcha den arbetssökandes kvalifikationer och kompetens med de kompetensbehov företag har när de rekryterar.

Hur går valideringen till?

Till grund för valideringen ligger väl definierade kompetensbeskrivningar som beskriver vilken kunskap, förståelse och färdighet som krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

De tio kompetensområden som i dag ingår:

• Hälsa – miljö – säkerhet 
• IT – automation
• Kvalitet 
• Matematik 
• Mätteknik 
• Produktionsteknik/ekonomi 
• Ritningsläsning 
• Språk ”svenska” 
• Språk ”engelska” 
• Underhåll

Validering tar en halv dag och genomförs på ett lokalt testcenter eller på företaget av en behörig testledare. Efter genomförd validering går testledare och medarbetare igenom resultatet och ni får svar direkt på om kunskapsnivån inom varje område är godkänd.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag
Till ansökan Kurser startar löpande under hela året.

Senast uppdaterad: 2016-05-10

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Om utbildningen

Öppna/stäng

För vem?

Kompetensförsörjning är en långsiktig process och många grupper inom industrin kan ha stor nytta av validering i samband med detta arbete.

• Personal inom industrisektorn – som ledare behöver du bidra till att utveckla och ta vara på yrkeskompetens hos medarbetarna.
• Du kanske hyr in personal som klarar av punktinsatser, men som saknar de viktiga baskunskaper som krävs innan du kan ta beslut om att anställa dessa personer.
• Arbetsförmedlingen och bemanningsföretag kan matcha den arbetssökandes kvalifikationer och kompetens med de kompetensbehov företag har när de rekryterar.

Hur går valideringen till?

Till grund för valideringen ligger väl definierade kompetensbeskrivningar som beskriver vilken kunskap, förståelse och färdighet som krävs för att utföra en viss arbetsuppgift.

De tio kompetensområden som i dag ingår:

• Hälsa – miljö – säkerhet 
• IT – automation
• Kvalitet 
• Matematik 
• Mätteknik 
• Produktionsteknik/ekonomi 
• Ritningsläsning 
• Språk ”svenska” 
• Språk ”engelska” 
• Underhåll

Validering tar en halv dag och genomförs på ett lokalt testcenter eller på företaget av en behörig testledare. Efter genomförd validering går testledare och medarbetare igenom resultatet och ni får svar direkt på om kunskapsnivån inom varje område är godkänd.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag

Senast uppdaterad: 2016-05-10

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov.

Ansökningsperiod

Kurser startar löpande under hela året.

Utbildningslängd

0,5 dag

Praktisk information

 • För pris, se kurskatalog ovan. Betalas av respektive företag.

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Ansökan

Öppna/stäng

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Har du frågor?

Öppna/Stäng
0771-650 600 Mån - Fre 8 - 16:30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov.

Ansökningsperiod

Kurser startar löpande under hela året.

Utbildningslängd

0,5 dag

Praktisk information

 • För pris, se kurskatalog ovan. Betalas av respektive företag.

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

 • Obs! Företagsutbildning

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta