Utbildning inför examination i kylteknik kategori I eller II, 2 dagar

Företagsutbildning

Tre människor i lagermiljö

Nästa kursstart

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. 

Kursen ger en grundläggande kylteknisk förståelse samt en repetition av förordningar och regelverk.De två dagarna ägnas åt praktiska övningar varvat med teoretiska genomgångar. Kursen är förberedande inför Nyexamination för kylteknik i kategori I eller II

För vem?

Utbildning riktar sig till kylteknisk personal med viss erfarenhet av installation, service, underhåll, återvinning och läckagekontroll på kyl- och värmepumpaggregat innehållande f-gaser.

Vad leder utbildningen till?

Gemensamma regler inom EU har fastlagt att alla som arbetar med läckagekontroller, installation, underhåll, service och återvinning skall inneha personliga certifikat. De nya reglerna med kategorier gäller från 8 december 2015. Examinationen sker enligt gemensamma regler inom EU och enligt de svenska särkraven.

Som minimikrav gäller EU förordning, EU 2015/2067. I Sverige gäller förutom f-gasförordningen, EU 517/2014, köldmedieförordningen, SFS 2007:846 med tillägget SFS 2011:825 som styr användandet av HFC-, HCFC-köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar.

Kursen omfattar kompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier ur miljö- och säkerhetssynpunkt samt kunskap om energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar.

Hur går utbildningen till?

I kylutbildningen ingår följande avsnitt:

 • Termodynamik
 • Kyl- och värmelära
 • Köldmedieteknik
 • Kylprocessen
 • Komponenter
 • Skyddsutrustning
 • Serviceutrustning
 • Köldmediehantering
 • Tömning
 • Fyllning 
 • Vakuumsugning
 • Läcksökning
 • Expansionsventiler
 • Symboler och beteckningar
 • F-gasförordningen 
 • Köldmedieförordningen med tillägg 
 • Grundkunskap om säkerhetsnormer och standarder 
 • H-log p-diagram 
 • Övningsuppgifter

Övrigt

På begäran kan även förberedande utbildning inför examination i kategori III och IV erbjudas.

Kompletterande utbildning för dig som behöver öka dina yrkeskunskaper inom kylteknik kan erbjudas vid förfrågan.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag
Till ansökan Kurser startar löpande under hela året.

Senast uppdaterad: 2017-05-31

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Om utbildningen

Öppna/stäng

För vem?

Utbildning riktar sig till kylteknisk personal med viss erfarenhet av installation, service, underhåll, återvinning och läckagekontroll på kyl- och värmepumpaggregat innehållande f-gaser.

Vad leder utbildningen till?

Gemensamma regler inom EU har fastlagt att alla som arbetar med läckagekontroller, installation, underhåll, service och återvinning skall inneha personliga certifikat. De nya reglerna med kategorier gäller från 8 december 2015. Examinationen sker enligt gemensamma regler inom EU och enligt de svenska särkraven.

Som minimikrav gäller EU förordning, EU 2015/2067. I Sverige gäller förutom f-gasförordningen, EU 517/2014, köldmedieförordningen, SFS 2007:846 med tillägget SFS 2011:825 som styr användandet av HFC-, HCFC-köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar.

Kursen omfattar kompetens gällande kunskaper om miljö- och säkerhetsföreskrifter, kylteknik, hantering av olika köldmedier ur miljö- och säkerhetssynpunkt samt kunskap om energieffektiv användning av kyl- och värmepumpanläggningar.

Hur går utbildningen till?

I kylutbildningen ingår följande avsnitt:

 • Termodynamik
 • Kyl- och värmelära
 • Köldmedieteknik
 • Kylprocessen
 • Komponenter
 • Skyddsutrustning
 • Serviceutrustning
 • Köldmediehantering
 • Tömning
 • Fyllning 
 • Vakuumsugning
 • Läcksökning
 • Expansionsventiler
 • Symboler och beteckningar
 • F-gasförordningen 
 • Köldmedieförordningen med tillägg 
 • Grundkunskap om säkerhetsnormer och standarder 
 • H-log p-diagram 
 • Övningsuppgifter

Övrigt

På begäran kan även förberedande utbildning inför examination i kategori III och IV erbjudas.

Kompletterande utbildning för dig som behöver öka dina yrkeskunskaper inom kylteknik kan erbjudas vid förfrågan.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag

Senast uppdaterad: 2017-05-31

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. 

Ansökningsperiod

Kurser startar löpande under hela året.

Utbildningslängd

2 dagar

Antal poäng

0

Praktisk information

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Ansökan

Öppna/stäng

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Har du frågor?

Öppna/Stäng
0771-650 600 Mån - Fre 8 - 16:30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. 

Ansökningsperiod

Kurser startar löpande under hela året.

Utbildningslängd

2 dagar

Antal poäng

0

Praktisk information

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta