Förberedande kylutbildning och examination i kategori V, 2 + 1 dagar

Företagsutbildning

Tre människor i lagermiljö

Nästa kursstart

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. 

Kursen avser installation, service och ingrepp i mobila aggregat med <3 kg köldmedium samt kontroll av anläggningar med sådana aggregat. Kursen ger god kännedom om bestämmelserna i F-gasförordningen och Svensk Kylnorm samt god förmåga att utföra praktiskt arbete med kylanläggningar på ett miljö- och säkerhetsmässigt riktigt sätt.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som kommer arbeta med installation, service och ingrepp i mobila aggregat med <3 kg köldmedium som certifierad person.

För att gå kursen bör du ha erfarenhet av arbete med fordon, kunskaper om föreskrifter och normer, samt kvalificerade kunskaper om kylteknik.

Hur går utbildningen till?

I kursen ingår följande avsnitt:

 • Grundkunskap om säkerhetsnormer och standarder
 • Allmänt upplägg och funktioner (SKN, STAFS)
 • Fördjupande kunskaper om Svensk kylnorms (SKN) allmänna del, transportkylaggregat, mobila komfortkylaggregat, faktablad
 • EG förordningen EG 307*/2008
 • SFS 2007:846 med tillägg 2011:825

Under tredje dagen genomförs examination som efter godkänt resultat ger möjlighet att ansöka om ett certifikat i kategori V från Incert.

Övrigt

Kostnaden från Incert ingår inte i kurspriset. Förnyelse skall ske vart femte år.

På begäran kan även utbildningsintyg för kategori V erbjudas.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag
Till ansökan Kurser startar löpande under hela året.

Senast uppdaterad: 2017-05-02

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Om utbildningen

Öppna/stäng

För vem?

Kursen vänder sig till dig som kommer arbeta med installation, service och ingrepp i mobila aggregat med <3 kg köldmedium som certifierad person.

För att gå kursen bör du ha erfarenhet av arbete med fordon, kunskaper om föreskrifter och normer, samt kvalificerade kunskaper om kylteknik.

Hur går utbildningen till?

I kursen ingår följande avsnitt:

 • Grundkunskap om säkerhetsnormer och standarder
 • Allmänt upplägg och funktioner (SKN, STAFS)
 • Fördjupande kunskaper om Svensk kylnorms (SKN) allmänna del, transportkylaggregat, mobila komfortkylaggregat, faktablad
 • EG förordningen EG 307*/2008
 • SFS 2007:846 med tillägg 2011:825

Under tredje dagen genomförs examination som efter godkänt resultat ger möjlighet att ansöka om ett certifikat i kategori V från Incert.

Övrigt

Kostnaden från Incert ingår inte i kurspriset. Förnyelse skall ske vart femte år.

På begäran kan även utbildningsintyg för kategori V erbjudas.

Varför välja Lernia?

Öppna/Stäng
 • Våra utbildare är erfarna yrkespersoner och duktiga pedagoger
 • Nära samarbete med branschorganisationerna
 • Vi erbjuder både öppna utbildningar och skräddarsydda lösningar för just ditt företag

Senast uppdaterad: 2017-05-02

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. 

Ansökningsperiod

Kurser startar löpande under hela året.

Utbildningslängd

2+1 dagar

Antal poäng

0

Praktisk information

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Ansökan

Öppna/stäng

1Intresseanmälan

Vi erbjuder anpassade utbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. För intresseanmälan och bokning av företagsanpassade grupputbildningar kontakta kundtjänst: 0771-650 600 eller foretagsutbildning@lernia.se

2Bokningsbekräftelse

Företagsanpassad grupputbildning:

Du får all information du behöver vid kontakt med kundtjänst eller din kontaktperson.

Har du frågor?

Öppna/Stäng
0771-650 600 Mån - Fre 8 - 16:30

Fakta om utbildningen

Öppna/Stäng

Kursstarter

Vi erbjuder anpassade företagsutbildningar i era eller våra lokaler utifrån era behov. 

Ansökningsperiod

Kurser startar löpande under hela året.

Utbildningslängd

2+1 dagar

Antal poäng

0

Praktisk information

 • För de flesta utbildningar ges ett intyg eller betyg efter genomförd kurs.

 • Skyddskläder och annan utrustning som behövs ordnas av er själva eller av Lernia enligt överenskommelse.

Utbildningsplats

Enligt överenskommelse

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta