En partner för mångfald

I en truck på Ikeas logistikavdelning sitter Meissa Ndiaye. För fyra år sedan kunde han inte ett ord svenska, i dag är han en viktig kugge i det stora hjulet som får Ikea att fungera. – Vi vill vara en arbetsgivare som speglar det lokala samhället, och Lernia underlättar för oss, säger Åke Larsson på Ikeas personalavdelning. 

Lernia en partner för mångfald

Meissa Ndiaye kom till Sverige från Senegal 2011. Han kom ensam, kände ingen och kunde ingen svenska. Han var ung och ambitiös, men upptäckte att det var svårt att hitta jobb.

– Det var vinter och kallt, jag förstod inte vad folk sa och jag hade inte mycket pengar. Jag jobbade lite på restaurang, men jag ville studera och lära mig svenska, berättar han när vi träffas under en paus i arbetet.

På Lernia i Liljeholmen började Meissa Ndiaye läsa svenska för invandrare, Sfi. Utbildningen är gratis och erbjuds alla över 16 år som är folkbokförda i Sverige och saknar grundkunskaper i svenska. Hos Lernia erbjuds språkpraktik, där halva tiden läggs på utbildning, och halva tiden består av praktik på ett företag. Efter ett år i Sverige fick Meissa Ndiaye chans att öva på svenskan på en arbetsplats.
– Jag ville jobba, och min lärare berättade om praktikplatserna på Ikea. Efter några veckor fick jag komma på intervju. Jag hade aldrig hört talas om Ikea, men eftersom jag hade jobbat som snickare i Senegal fick jag praktik på recovery, säger han.
Recovery är den avdelning där man reparerar skadade produkter som sedan säljs på fyndavdelningen. Det är här eller på logistikavdelningen som studenterna får praktisera.

Saknar kontakter

Kombinationen undervisning och praktik underlättar språkinlärningen, men även möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. De senaste sex åren har ett trettiotal elever gjort praktik på Ikea, och mer än varannan har fått jobb på företaget.
Enligt Jon Knutsson, praktiksamordnare på Lernia Liljeholmen, är det ett fantastiskt resultat:

- Andelen som får jobb är faktiskt tio gånger högre än hos till exempel Arbetsförmedlingen när det gäller samma målgrupp. Jag tror att det främst beror på att vi har identifierat språk och kontakter som huvudorsaker till att arbetslösheten är så mycket större bland utlandsfödda än övriga, säger han.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, uppskattar att 70 procent av alla jobb förmedlas genom privata kontakter. Kontakter som Lernias elever ofta lämnat bakom sig, i sina tidigare hemländer. – Då utlandsfödda ofta har få eller inga kontakter på arbetsmarknaden i Sverige, är drygt två tredjedelar av alla jobbmöjligheter avskärmade från våra elever. Med bristen på svenska ökar denna avskärmning ytterligare. Det finns alltså en stor ojämlikhet när det gäller möjlighet till jobb för våra elever mot oss som har tillräckliga privata nätverk och svenska som modersmål. En ojämliket som vi försöker utjämna, dels genom svenskundervisningen, och dels genom en praktiksamordning som fungerar som ställföreträdande kontakt, säger Jon Knutsson.

Praktikanterna bidrar

Att samarbetet är positivt för Lernias elever är det ingen tvekan om. Men även Ikea vinner mycket på det här, enligt Åke Larsson på personalavdelningen på Ikea Kungens Kurva. – Genom att samarbeta med Lernia har vi fått en bra struktur för vårt praktikarbete. De föreslår löpande lämpliga kandidater, vi har alltid en eller två åt gången. Lernia känner oss och vet vad vi söker, de är informerade om vår kravprofil och våra värderinger och hjälper oss med ett första urval, säger han. 

Han får medhåll av Elin Frantz som är driftledare på logistikavdelningen och ansvarig för praktikanterna. – De är intresserade och nyfikna på företaget. Jag ser bara praktikanterna som en fördel, de har bra energi som smittar av sig, och de ger oss nya perspektiv. Vi lär oss mycket av varandra, säger hon.

“Då utlandsfödda ofta har få eller inga kontakter på arbetsmarknaden i Sverige, är drygt två tredjedelar av alla jobbmöjligheter avskärmade från våra elever”

Bättre vardag

På varuhuset i Kungens Kurva jobbar 900 personer från 49 olika länder, och ett sextiotal olika språk talas. Det är tydligt att mångfald är en central fråga för Ikea.
– Vi vill vara en arbetsgivare som speglar det lokala samhället. 29 procent av stockholmarna är första eller andra generationens invandrare, så vi strävar efter att ha samma fördelning här, att 29 procent ska ha en annan etnisk bakgrund än svensk. Vår personal speglar kundernas sammansättning, och vi tror att vi kommer fram till bättre beslut om vi har mångfald i grupperna när vi diskuterar, säger Åke Larsson.

Många företag ser nog mångfaldsarbete som något krävande, håller du med?– Jag upplever inte att det är en utmaning att jobba med mångfaldsfrågor, det är en naturlig del av vårt arbete. Jag är stolt över att jobba på ett företag som tar mångfaldsfrågorna på allvar, och samarbetet med Lernia är en del av det arbetet. Vårt mål är att skapa en bättre vardag, för kunderna genom produkterna och servicen, men även för medarbetarna, säger Åke Larsson.

Han ser också en stor fördel i att praktiken leder till jobb, som för Meissa Ndiaye. Sedan två år har han en fast tjänst på logistikavdelningen. – Det var stressigt i början, mycket nytt att hålla reda på, men när jag fick jobb blev jag jätteglad. Det var en lättnad och kändes väldigt spännande. Jag trivs jättebra här, vill inte jobba någon annanstans, säger han med ett stort leende.

“Vi vill vara en arbetsgivare som speglar det lokala samhället.”

Åke Larsson
Personalavdelningen IKEA

Kundservice

Öppna/Stäng
0771-650 600 Vardagar 8-16.30

Kontakta oss här!

Fler referenser om Lernia

Alexandra Frykstedt, tidigare elev på Lernias rekryteringsutbildning till fordonsmontör.

““Bara någon vecka efter praktiken började jag jobba på Volvo som anställd genom Lernia.””

Alexandra Frykstedt
Fordonsmontör, tidigare deltagare vid Rekryteringsutbildningen till fordonsmontör

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta