Hållbar miljö

Lernia arbetar aktivt med att minska den påverkan som vår verksamhet har på miljön. Vår miljöpolicy slår fast att miljöhänsyn ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Alla Lernias verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Både interna och externa kvalitets- och miljörevisioner genomförs årligen och under 2015 gjordes 34 interna och 25 externa revisioner. 2015 genomfördes en förnyelserevision av ISO-certifikaten för tre år framåt.

Lernias mest betydande miljöaspekter är:

  • Persontransporter i tjänsten
  • Förbrukningsmaterial
  • Restprodukthantering
  • Internutbildning i miljöfrågor
  • Energianvändning, el


Miljöpolicy och miljömål

Med utgångspunkt från Lernias miljöpolicy utarbetas och fastställs miljömål för verksamheten. Under 2015 minskade Lernias pappersförbrukning med 2,8 ton och den totala förbrukningen uppgick till 49, 8 (52,6) ton. Enligt Lernias långsiktiga miljömål arbetar vi för att minska förbrukningen till mindre än 45 ton per år.

Lernia är etablerat över hela landet, vilket medför att våra medarbetare reser i tjänsten. För att begränsa den påverkan på miljön som våra tjänsteresor utgör ska vi välja det mest miljövänliga och effektiva sättet att resa på. Vi ska alltid efterfråga och använda miljöbilar där detta är möjligt. Bilar som hyrs av Lerniaanställda ska i första hand vara miljöklassade bilar, berättigade till skattereduktion enligt Transportstyrelsens kriterier och riktlinjer. Vidare ska vi i möjligaste mån reducera fysiska möten och istället använda oss av webbmöten när det är möjligt.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta