Hållbarhet för individer, företag och samhälle

Vår kärnverksamhet är intimt förknippad med samhällsutvecklingen och våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag. Det gör hållbarhet centralt för vår verksamhet.

Lernias hållbarhetsarbete kan delas in i tre primära områden:

Egenförsörjning

Ett av våra viktigaste mål är att öka andelen personer i egenförsörjning. Vi stärker människors konkurrenskraft i yrkeslivet genom att ge dem rätt kompetens och matcha dem till rätt jobb, vilket bidrar till ökad egenförsörjning. På så sätt bidrar vi till att skapa en väl fungerande och hållbar arbetsmarknad nu och i framtiden. 

Affärsetik

Lernia agerar med ett hållbart affärsetiskt förhållningssätt som tål full genomlysning. Det säkrar vår långsiktiga verksamhet. Som statligt ägt bolag förväntas Lernia agera föredömligt inom området hållbart företagande. Affärsetik inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och antikorruption och är högt prioriterat för Lernia och vår ägare.

Mångfald

Vi tror på individen – för oss är var och ens potential, kompetens och vilja att utvecklas det viktigaste. Vi verkar för en ökad mångfald genom att värdesätta människors olikheter och skilda kompetenser. Som ett kunskapsföretag i ordets verkliga betydelse anser vi att ökad mångfald leder till ett effektivare resursutnyttjande, ökad affärsnytta och en bättre arbetsmiljö.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta