Sju förslag för en effektivare arbetsmarknadspolitik

I vår vitbok ger vi vår syn på utmaningar och lösningar på det arbetsmarknadspolitiska området.

Som en ledande kompetenspartner för både individ och arbetsgivare vill Lernia bidra till en fördjupad diskussion kring hur vi på ett mer effektivt sätt kan nå målet om full sysselsättning. 

Våra förslag för en effektivare arbetsmarknadspolitik är: 

  • Satsa på snabbare utbildnings- och omställningsinsatser för att fler ska få arbete. 
  • Satsa på arbetsmarknadsinsatser som matchar konjunkturläget.
  • Fokusera också på personer nära arbetsmarknaden. 
  • Ta ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken - med fokus på individen.
  • Upphandla på resultat i stället för pris.  
  • Ge möjligheter till valfrihet för den enskilde, men begränsa den fria aktörsetableringen. 
  • Skapa förutsättningar för att göra bemanningsverksamheten till en självklar del av en väl fungerande arbetsmarknad. 

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta