Certifieringar och auktorisationer

Våra auktorisationer och certifieringar bevisar att vårt arbete följer de riktlinjer vi lovar. Det innebär en trygghet för både kunder och medarbetare. 

Auktoriserat omställnings-, rekryterings-, och bemanningsföretag

Lernia Bemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag, ett auktoriserat rekryteringsföretag, och ett auktoriserat omställningsföretag. Vi är även medlem i arbetsgivar- och branschorganisationen Bemanningsföretagen

Läs mer om auktorisationerna på Bemanningsföretagens
                      hemsida
.
                      På www.tryggbemanning.se kan du söka på vilka företag som
                      är auktoriserade.

 

Kvalitets- och miljöcertifierade

Lernia har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Vi jobbar aktivt med frågor som rör kvalitet och miljö. Flera interna kvalitets- och miljörevisioner genomförs varje år. En eller två gånger per år görs en tredjepartsrevision.

Läs mer om vårt miljöarbete. 

 

Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag

Lernia är medlem i Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, Sauf, branschorganisationen för utbildningsföretag som bedriver kompetensutveckling. Att vara medlem innebär att medlemsföretaget lever efter de kvalitetssystem för utbildningstjänster som föreningen ställer krav på. Det är en trygghet och kvalitetsgaranti för kunden. För kontroll av auktorisation och revision samarbetar föreningen med Bureau Veritas. 

Läs mer på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags webbplats,

 

 FN Global Compact

Under 2015 undertecknade Lernia FN:s Global Compact. De tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption stämmer väl överens med Lernias egna värderingar och följs i praktiken bland annat i vår uppförandekod och leverantörsbedömning.

Läs mer om FN Global Compact. 

 

European Vocational Training Association

Lernia ingår i EVTA tillsammans med en rad ledande aktörer inom arbetsmarknadsutbildningsfrågor från 14 europeiska länder. EVTA är ofta remissorgan för EU-kommissionen. Lernia är representerat i styrelsen.

Lernia är även medlem i Svenskt Näringsliv, samt nätverket Hållbart företagande (för statligt ägda bolag) och i Diversity Charter, ett ideellt nätverk för företag och organisationer som söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta