Revisorer

Revisorernas uppdrag är att oberoende granska styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och bokföring.

Ansvaret för val av revisorer ligger hos styrelsen  och val av revisorer beslutas på årsstämman. Revisorerna har en mandatperiod om ett år. Vid upphandling av revisor hanteras upphandlingsprocessen  av bolaget under ledning av Revisionsutskottet. Regeringskansliets handläggare följer arbetet. 

Revisorer väljs enligt Aktiebolagslagen ABL. För det fall omval av revisorer övervägs utvärderas alltid revisorernas arbete.

Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarens önskemål. På bolagsstämman 2016 valdes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers (PwC) till revisor för Lernia med
angiven huvudrevisor Ann-Christine Hägglund. 

Riksrevisionen utser inte revisorer för Lernia.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta