Rapport om intern kontroll

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall styrelsen årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen, till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad, och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Denna rapportering ingår numera i bolagsstyrningsrapporten.

För den senaste bolagsstyrningsrapporten, läs vår senaste årsredovisning som du hittar under Ekonomiska rapporter.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta