Bolagsstyrning

Lernia med organisationsnummer 556465 - 9414 är ett svensk aktiebolag med säte i Stockholm. Lernia skapades genom bolagiseringen av AmuGruppen 1993 och ägs till 100 procent av svenska staten.

Bild över Lernias bolagsstruktur.

Lernias uppdrag

Verksamheten har som uppgift att bedriva kompetensförsörjning för arbetslivet. Lernia gör detta via utbildning, innefattande företagsutbildning, och bemanning samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Utöver svensk lagstiftning och företagets bolagsordning tillämpar Lernia Svensk kod för bolagsstyrning samt regeringens riktlinjer för statligt ägda bolag. 

Bolagsstruktur

Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Lernia består av divisioner, affärsområden samt affärsstöd. För att läsa mer om våra tjänster kan du gå till respektive informationssida här. Du är även varmt välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor. 

I augusti 2015 förvärvade Lernia SweJa Kunskapscenter AB (org.nr. 556525-3944) vilket ingår i division Vuxenutbildning. Under 2016 startades bolaget Skillio Sweden AB (org.nr. 559090-3570).

Bolagsstyrnings- och hållbarhetsrapporter för de senaste tio åren

Bolagsstyrningsrapporter och hållbarhetsrapporter för de senaste tio åren, tillsammans med revisionsberättelsen som behandlar bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport kan läsas i respektive årsredovisning under Ekonomisk information.

Utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottets redovisning av ersättningar till ledande befattningshavare för föregående år framgår av noten 5 i Lernias årsredovisning under Ekonomisk information.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta