Rasmusson (mp) besöker Lernia under sin integrationsturné

Besöket är en del av Rasmussons integrationsturné och vistelsen syftar till att få en närmare inblick i hur Lernia anpassat vårdutbildningen för att så effektivt möjliggöra för utrikes födda att snabbt komma ut i egenförsörjning och samtidigt tillgodose arbetsgivares behov av vårdpersonal.

Rasmusson (mp) besöker Lernia under sin integrationsturné

- Våra arbetsmarknadsutbildningar där vi kombinerar yrkessvenska med vårdutbildning har blivit mycket framgångsrika och finns på flera orter runt om i landet, säger Ola Brorsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson. Det har visat sig att arbetsmarknadsutbildning i tätt samarbete med rekryterande arbetsgivare når en mycket hög placeringsgrad och breddar den traditionella tillgängliga arbetsmarknaden, fortsätter Ola.

Eleverna har möjlighet till individuell studietakt, vilket förlänger utbildningen från ett år till cirka ett och ett halvt år, och i utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Det medför mycket goda chanser för arbete. Utbildningen kombinerar svenskastudier med vårdutbildning och medför både gymnasiebetyg och ett yrke som undersköterska.

De utrikes födda eleverna är oftast kommunplacerade, dvs att de påbörjade sin utbildning under Etableringsreformen (2år). Nu har några hunnit gå över till att bli kommunplacerade i kommunen.

På utbildningen går också flertalet inrikes födda elever på som främjar integrationen positivt.

Har du frågor om Lernias vårdutbildning (arbetsmarknadsutbildning) eller är press och vill närvara vid besöket, vänligen kontakta: Johanna Hallander, PR-ansvarig, johanna.hallander@lernia.se eller tele: 0722- 54 02 91

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta