Lernia gör alla till en jobbförmedlare

Idag startar Lernia initiativet Nätverkskollen – ett digitalt experiment på Facebook som visar hur snabbt jobbsökande kan få jobb om vi alla delar med oss av våra personliga nätverk. Syftet med initiativet är att fånga upp det breda engagemang som finns i frågan kring arbetslöshet och ge alla en möjlighet att bli en jobbförmedlare.

Lernia gör alla till en jobbförmedlare

Enligt en ny Sifo-undersökning* som genomförts på uppdrag av Lernia, anser 39 % att jobben är den viktigaste samhällsfrågan för Sveriges framtid. Men detta engagemang för ökad sysselsättning tas inte tillvara på då hela 60 % anser att de inte kan påverka utvecklingen mot en sänkt arbetslöshet. Däremot vill svenskarna gärna göra skillnad – 43 % svarar ja på frågan om de skulle engagera sig om möjligheten fanns.

Som en följd av det breda engagemanget vill Lernia möjliggöra för privatpersoner att på riktigt göra skillnad. På Nätverkskollen.nu kan vem som helst testa styrkan i sitt personliga nätverk på Facebook. Utifrån var ens vänner bor, vad de jobbar med och vilka intressen de har får användaren förslag på en jobbsökande som skulle ha nytta av ens privata nätverk. Genom att sedan dela filmen med den jobbsökande i sitt nätverk bidrar man enkelt till att öka möjligheterna för den jobbsökande att komma närmare en arbetsintervju och i förlängningen en anställning.

– Nätverkskollen bygger på insikten om att drygt sex av tio jobb förmedlas via kontakter och personliga nätverk. Nätverk som kan vara svåra att få om man precis gått ut gymnasiet, bytt yrke eller nyss kommit till Sverige. Genom Nätverkskollen vill vi uppmärksamma allmänheten på hur de kan hjälpa sina medmänniskor att hitta jobb, enbart genom att bjuda på sina personliga nätverk, säger Helena Skåntorp, vd för Lernia som öppnar Nätverkskollen.nu på onsdag den 23 september.

Målet - alla jobbsökande i Nätverkskollen ska ha ett jobb inom en månad

Med Nätverkskollen vill Lernia visa att det går att effektivisera arbetsmarknaden om vi vågar prova nya innovativa sätt som involverar flera i lösningen på problemet. För nya innovativa sätt behövs enligt svenskarna. Bland annat visar SIFO-undersökningen att det snabbaste sättet att komma till är en jobbintervju är genom vänner eller fd kollegor (69 %), familj (7 %) och studiekamrater (6 %). Endast 4 % har svarat via Arbetsförmedlingen.

Målet med experimentet är till en början få ett jobb till de första sex arbetssökande i Nätverkskollen inom en månad. Därefter kommer en utvärdering av projektet att göras för att se om det går att hjälpa ännu fler jobbsökande på detta sätt.

De sex jobbsökande i Nätverkskollen är:

  • Susanne Nordin, 56 år, Göteborg, söker jobb inom sälj och projektledning
  • Mikael Jacobsson, 29 år, Umeå, söker jobb inom bygg, transport och lager
  • Samir Rasho, 40 år, Oskarshamn, söker jobb inom handel och service
  • Mukhtiar Gill, 34 år, Stockholm, söker jobb inom handel, service och kundtjänst
  • Marina Nilsson, 52 år, Västerås, söker jobb inom administration och ekonomi
  • Chaimae Hamri, 28 år, Malmö, söker jobb inom kommunikation, språk och media

För mer information, vänligen kontakta Johanna Hallander, PR-ansvarig johanna.hallander@lernia.se eller tele: 0722- 54 02 91

* SIFO-undersökning utförd på uppdrag av Lernia bland ett slumpmässigt rekryterat urval av 1375 svenskar, genomförd mellan den 1-4 september 2015.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta