Lernia fortsätter att växa och resultatet ökar

Lernias intäkter för första kvartalet uppgick till 835 (753) mkr, en ökning med 82 mkr det vill säga 11 procent jämfört med samma period föregående år. Lernias rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 34 (-3) mkr, en ökning med 37 mkr jämfört med samma period föregående år.

Helena Skåntorp

Lernias intäkter för första kvartalet uppgick till 835 (753) mkr, en ökning med 82 mkr det vill säga 11 procent jämfört med samma period föregående år. Intäktsökningen är hänförlig till bemanningsverksamheten. Lernias rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 34 (-3) mkr, en ökning med 37 mkr jämfört med samma period föregående år. Våra medarbetare har haft och har fortsatt stort fokus på intäktsökande aktiviteter, kostnadskontroll och effektivisering för att säkerställa att vi når upp till ägarens krav på ekonomiska resultat kombinerat med hållbart företagande och framtida värdetillväxt, vilket har gett resultat.

Lernias bemanningsverksamhet har haft ett starkt första kvartal sett till både intäkter och lönsamhet. För Lernias utbildningsverksamhet har årets första kvartal inneburit minskade intäkter hänförligt till färre utbildningsavtal samtidigt som vi lyckats stabilisera resultatutvecklingen tack vare ett aktivt arbete med volym och lönsamhet i Lernias pågående utbildningar. Lernia är en av Sveriges 100 största arbetsgivare och vår position som ledande kompetenspartner stärks kontinuerligt.

– Vi är glada över det förbättrade resultatet, vår fortsatt starka position inom bemanning av yrkesarbetare och arbetar naturligtvis hårt för att även förbättra resultatet för utbildningssegmentet och inom verksamheten för rekrytering och bemanning av tjänstemän, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

För mer information kontakta:

, vd och koncernchef, 0708-18 39 07
, CFO, 0771-650 650

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta