Förbättrat rörelseresultat och högre intäkter för Lernia

Lernia lämnar delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2017.

Lernia lämnar delårsrapport

Koncernens intäkter för tredje kvartalet ökade med 7 procent till 748 mkr jämfört med samma kvartal föregående år. Koncernens intäkter ökade med 5 procent till 2 428 mkr för delårsperioden. Intäktsökningen i tredje kvartalet och delårsperioden förklaras av en stark utveckling för bemanningsverksamheten.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 15 mkr. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 46 mkr, en förbättring med 84 procent jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet för tredje kvartalet och delårsperioden är hänförligt till den positiva utvecklingen inom bemanningsverksamheten. Samtidigt påverkar lägre volymer inom utbildningsverksamheten rörelseresultatet negativt.

–Trenden med en stark tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat inom bemanning och lägre intäkter och resultat inom utbildning har fortsatt under kvartalet och delårsperioden. Många deltagare från våra utbildningar har fått jobb vilket är glädjande samtidigt som resultatutvecklingen för utbildningsverksamheten inte är tillfredsställande. Vi lyckas tillgodose våra kunders behov av rätt kompetens i en stabil svensk konjunktur med en tilltagande brist på arbetskraft. Detta gör vi genom att vi har en helhet av tjänster och en stor mångfald av bakgrund, kunskap och erfarenheter hos våra deltagare, kandidater och medarbetare, säger Helena Skåntorp, vd och koncernchef för Lernia.

Läs delårsrapporten i sin helhet här.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta