Jobbintegration avgörande för Sveriges tillväxt

Idag släpps Lernia Kompetensrapport 2014. Rapporten visar på stora kompetensutmaningar hos arbetsgivare inom tillverkningsindustri och hälso- och sjukvård, men också att kompetensutveckling kan bidra till en snabbare jobbintegration.

Lernia Kompetensrapport 2014

För att få en djupare insikt i hur arbetsgivare resonerar kring kompetensutveckling och de utmaningar de står inför har Lernia intervjuat 531 arbetsgivare inom tillverkningsindustri och hälso- och sjukvård. Inom dessa två branscher arbetar en fjärdedel av Sveriges totala arbetskraft.

- I Lernia Kompetensrapport ser vi tydligt att det är svårt för arbetsgivarna att uppnå den komptensnivå de skulle behöva i framtiden. Det visar på behovet av kompetensutveckling samtidigt som det ställer krav på arbetsmarknadspolitiken, säger Roken Cilgin, kommunikationschef på Lernia. Den globala rörligheten har bidragit till att fler människor söker sig till Sverige. Förutom en breddad kompetensbas ser företag stor potential att hitta specialist- och bristkompetenser. Det här är första gången företag signalerar att de behöver konkret hjälp med att tillgodogöra sig den kompetensen, fortsätter Roken Cilgin.

Konsekvenser av utebliven kompetensutveckling

84 procent anger att kompetensutveckling är viktigt för att nå affärskritiska mål. Varannan arbetsgivare svarar att de till och med ser detta som mycket viktigt. Inom hälso- och sjukvård är siffran 92 procent. Större företag och organisationer anser i högre grad att kompetensutveckling är affärskritiskt än vad mindre företag gör. Bland arbetsgivare med fler än 3 000 anställda svarar 95 procent att de upplever det som affärskritiskt med kompetensutveckling. Motsvarande siffra för företag som har färre än 20 anställda är 66 procent.

Inom hälso- och sjukvården leder utebliven eller otillräcklig kompetensutveckling till ökad personalomsättning hos var tredje arbetsgivare.

Kompetensutveckling påverkar tillväxten

82 procent av arbetsgivarna totalt upplever att det är utmanande att uppnå den kompetensnivå man skulle behöva inom fem år bland sina anställda.

För 34 procent av arbetsgivarna har utebliven eller otillräcklig kompetensutveckling lett till en lägre tillväxt än vad som annars hade varit möjligt. För var tredje arbetsgivare inom tillverkningsindustri har det inneburit lägre produktion eller till och med produktionsstopp.

Kompetensutveckling är viktigt för integrationen

Arbetsgivare efterfrågar hjälp när det kommer till nyanställningar. 30 procent av de tillfrågade uppger att de är intresserade av att få hjälp med rekryteringsutbildningar, d v s yrkesinriktade utbildningar som ger de arbetssökande relevant kompetens. Nästan en fjärdedel anger också att de är intresserade av lösningar som syftar till jobbintegration av utlandsfödda med specialist-/bristkompetenser. Inom hälso- och sjukvård uppger 34 procent att de är intresserade av att få hjälp med jobbintegration.

Om Lernia

Lernia fungerar som en ledande komptenspartner för både individen och arbetsgivaren. För individen handlar det om en resa från nyinskriven till egenförsörjning. Våra tjänster hjälper individer och kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn att stärka sin konkurrenskraft, vilket i sin tur bidrar till en bättre fungerande arbetsmarknad och en ökad integration.

Här kan du läsa Lernia Kompetensrapport .

För mer information vänligen kontakta:
, telenr 0722-54 02 91

Presskontakt

Helena Aru presskontaktElias Wästberg

PR-ansvarig

072-254 66 24

Helena Aru presskontaktElias Wästberg 

PR-ansvarig 

072-254 66 24

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta