Arbetsmarknadsutbildning inom Industriteknik ger jobb

Svensk industri söker med ljus och lykta efter nya medarbetare. Med hjälp av validering och arbetsmarknadsutbildning kan Arbetsförmedlingen hjälpa många fler att få jobb i en bransch med starkt utvecklingsfokus.


– Svenskt Näringsliv genomför varje år en rekryteringsenkät, som visar att ett av fem rekryteringsförsök inom industrin misslyckas. Det är framför allt brist på personer med erfarenhet, men även den som just klarat av sin utbildning med godkända betyg kan garanterat få jobb, säger Torgny Martinsson, projektledare för kompetensförsörjning på arbetsgivareorganisationen Teknikföretagen.

– Gymnasieutbildningarna levererar inte ett tillräckligt stort antal personer med industriteknisk utbildning för att möta efterfrågan, vilket leder till att våra medlemsföretag i många fall söker med ljus och lykta efter rätt personal. Det handlar om jobb inom till exempel skärande bearbetning, montering, automation och underhåll. Därför propagerar vi starkt för fler vuxenutbildningar. 

Erfarenhet + utbildning = jobb

Hur många fler som behöver utbildas inom industriteknik för att täcka branschens behov är en omöjlig fråga att svara på, menar Torgny Martinsson. Däremot står det helt klart, bland annat baserat på SCB:s statistik, att det råder brist på rätt kompetens.

Och i glappet mellan kompetensbristen och industrins behov kan Arbetsförmedlingens handläggare spela en viktig roll, genom att erbjuda rätt person vidareutbildning, menar Torgny Martinsson.

– Om en handläggare identifierar viss kompetens hos en person och sedan följer upp med en utbildningsinsats, kan det leda till att den personen kommer vidare i arbete. Det kan till exempel vara någon som tidigare har arbetat med kvalitetsarbete, produkthantering, miljö- och säkerhet, matematik och så vidare.

Torgny Martinsson tipsar om sajten industriteknikbas.se där man kan få hjälp med kompetensvalidering enligt branschens riktlinjer, men även utbildningsföretaget Lernia hjälper till Test –och kartläggningsfas bland annat inom avtalet för arbetsmarknadsutbildningen Industriteknik. Det finns en stor potential att utforska bland alla de människor som på grund av krig har flytt till Sverige de senaste åren, menar Torgny Martinsson:

– I den gruppen finns det med all sannolikhet människor med rätt utbildningsbakgrund eller erfarenhet av industri och tillverkning. Och vidareutbildning för att komplettera det som behövs kan ske parallellt med SFI.

Multikompetens och problemlösning

Torgny Martinsson är optimistisk inför möjligheterna att skapa en bättre matchning mellan de jobb som finns och den utbildning som efterfrågas, men ger samtidigt industrin bakläxa inför sitt eget agerande:

– Vi har varit för dåliga på att visa vad det är för jobb som erbjuds inom industrin. Oavsett inriktning kan detta sägas: den som går in på ett jobb inom industrin får vara med på en utvecklingsresa, inom teknik och produktion. Det jobb du går in på kommer inte att vara det du en dag slutar med. Industrijobb handlar i dag inte om att stå stilla vid en maskin, utan om multikompetens och problemlösning.

Goda chanser till jobb för den med industriteknisk utbildning

  • Enligt Svenskt Näringslivs undersökningar misslyckas 1 av 5 rekryteringar inom industrin, på grund av att det saknas personer med efterfrågad erfarenhet och utbildning.
  • Glappet mellan utbud och efterfrågan skulle kunna minska om fler personer fick industriteknisk utbildning.
  • Utbildningsföretaget Lernia erbjuder utbildning inom bland annat industriteknik, som inbegriper både teori och praktik, som väl svarar mot industrins behov av kompetent personal.
  • Efter industritekniks utbildning finns det jobb som till exempel montör, CNC-operatör, servicepersonal eller svetsare.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta