Handläggarna på Arbetsförmedlingen kan säkra motorbranschens framtid

Den svenska motorbranschen skriker efter nya medarbetare – 5500 personer behöver värvas inom tre år. Arbetsförmedlingens handläggare kan spela en viktig roll för om de ska lyckas, menar Caj Luoma på Transportföretagen. 


Enligt rapporten Tempen på motorbranschen uppger nästan hälften av de tillfrågade företagen att de har svårt att hitta ny personal med rätt kompetens, framför allt när det gäller tekniker och mekaniker. Arbetsgivarna efterfrågar bland annat personal med fordonsteknisk utbildning för jobb som bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, personbilsmekaniker eller maskinmekaniker.
– Den svenska motorbranschen står inför ett kompetensskifte, säger Caj Luoma, chef för utbildning- och arbetsmarknad på Transportföretagen, vars uppdrag är att driva kompetensförsörjningsfrågan i motorbranschen. Kompetensskiftet han talar om handlar bland annat om att tekniken utvecklas snabbt inom motorbranschen och det kräver fortbildning av arbetskraften. Enligt Caj Luoma kommer det att behövas insatser både från branschen och samhället för att få fler att satsa på yrkesutbildningar, för att möta motorbranschens behov av arbetskraft.

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån tillhör elever från fordonstekniska utbildningar den grupp som har absolut lättast att få jobb efter examen, jämfört med andra program.

Myter om branschen

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån tillhör elever från fordonstekniska utbildningar den grupp som har absolut lättast att få jobb efter examen, jämfört med andra program. Trots det minskar ansökningarna till både  gymnasie- och eftergymnasiala utbildningar runt om i hela landet. En orsak till det kan vara att branschen dras med olika myter som drar ner ryktet, till exempel att det skulle vara en tung och skitig bransch med begränsade karriärmöjligheter. Det här är myter som Caj Luoma gärna punkterar:
– Ett motorfordon i dag innehåller fler samverkande datorer än ett genomsnittligt kontor. Tekniken med allt mer avancerade fordon driver även utvecklingen av verkstadsmiljön i en positiv riktning. Och vad gäller karriärmöjligheter finns det en stark fortbildningskultur i motorbranschen som ger många karriärmöjligheter.

Arbetsförmedlingens handläggare nyckelspelare

Eftersom de som i dag examineras från landets gymnasieutbildningar inte motsvarar branschens behov kan fler som karriärväxlar genom vidareutbildning vara en bidragande lösning för att möta trycket på nya medarbetare från motorbranschen. Här kan Arbetsförmedlingens handläggare fungera som en viktig nyckelspelare genom att använda sig av de vidareutbildningsmöjligheter som finns för arbetssökande och hjälpa till att styra sina klienter i riktning mot en bransch där det finns jobb att få, menar Caj Luoma.

Viktiga fakta:

  • 5 500 nya medarbetare beräknas den svenska motorbranschen behöva inom en treårsperiod.
  • Branschen efterfrågar bland annat kompetens inom fordonsteknik, vilket kan leda till jobb som till exempel bilskadereparatör, fordonslackerare, lastbilsmekaniker, personbilsmekaniker och maskinmekaniker.
  • Lernia erbjuder flera arbetsmarknadsutbildningar inom bland annat fordonsteknik, som inbegriper både teori och praktik, för att kunna möta motorbranschens behov av kompetent personal.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta