Tre steg till nytt jobb

Alla som genomgår Lernias omställningsprogram ska komma fram till en personlig handlingsplan med sikte på nytt jobb. Hela arbetet utgår från dina egna förutsättningar.

Vår arbetsmodell består av tre steg:

1. Analys

Vi kartlägger gemensamt din kompetens, diskuterar vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden och hur man bäst hanterar stora förändringar i livet.

2. Vägval

Du utvärderar tillsammans med oss olika valmöjligheter genom att exempelvis göra studiebesök och prova olika yrken.

3. Handling

Dags att skaffa nytt jobb eller starta eget. Vi hjälper dig med träning i personlig marknadsföring (att skriva ett säljande CV, hantera en intervjusituation osv), praktik och vidareutbildning om det behövs.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta