Så går du vidare

Prata med din närmaste chef

Fråga din arbetsgivare om företaget är anslutet till TSL-avtalet och om du är berättigad till omställningsstöd genom Trygghetsfonden TSL. Omställningsstödet är en hjälp för dig att finna ett nytt arbete.

Nytt för tjänstemän

Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK möjliggör för medlemsföretag att tillsammans med lokal fackförening välja leverantör av omställningstjänster för tjänstemän.

Stödet ska också underlätta för företag, fack och medarbetare vid arbetsbrist som leder till att företaget måste säga upp personal.

Ta kontakt med ditt fackförbund

Du kan också kontakta din lokala fackombudsman om du har frågor kring din situation.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta