Frågor och svar

Hittar du inte det du söker? Här finner du svaren på de vanligaste frågorna vi får om Lernia bemanning. Om du fortfarande har funderingar, hör av dig till vår duktiga kundtjänst. Vi hjälper gärna till!

Glasögon

Vad har ni för kollektivavtal?

Vill du veta mer? Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Fråga: Vad har ni för kollektivavtal?
Svar: Vi omfattas av ett kollektivavtal tecknat mellan Bemanningsföretagen och samtliga förbund inom LO samt ett kollektivavtal tecknat mellan Bemanningsföretagen och Unionen och Akademikerförbunden.

Fråga: Vad betalar ni i lön?
Svar: Lönen utgår ifrån:
- vilken utbildning och erfarenhet du har
- hur kvalificerat arbetet är
- vilken lön som betalas på marknaden och vad kollektivavtalet säger
- din personliga arbetsprestation.

Fråga: Vilken ersättning får jag om jag jobbar över?
Svar: Är du anställd som yrkesarbetare och arbetar övertid eller obekväm arbetstid, får du den ersättning som finns enligt kunden kollektivavtal. Är du anställd som ambulerande tjänsteman tillämpas kundföretagets regler avseende arbetstidens förläggning och tidpunkter då rätt till övertidsersättning föreligger. Ersättningens storlek regleras i Bemanningsavtalet för tjänstemän.

Fråga: Vem får jag lön av?
Svar: Du är anställd av Lernia Bemanning AB och det är vi som betalar din lön.

Fråga: Får jag bilersättning?
Svar: Resekostnader ersätts enligt gällande kollektivavtal. Fråga alltid din chef vad som gäller om du behöver resa för ett uppdrag.

Fråga: Hur mycket semester har man hos er?
Svar: Som anställd tjänar du in 25 dagars semester på ett år.

Fråga: Hur länge varar ett uppdrag?
Svar: Som uppdragsanställd på Lernia Bemanning arbetar du ute hos våra kunder. Uppdragets längd varierar från uppdrag till uppdrag efter kundens behov.

Fråga: Kan man bli fast anställd hos er?
Svar: Ja. En stor del av vår personalstyrka är tillsvidareanställd. Vi vill vara en trygg arbetsgivare och att ha tillsvidareanställd personal är en förutsättning för att vi ska kunna leverera samma personal till våra kunder nästa gång de har ett personalbehov.

Fråga: Vem är min chef?
Svar: I frågor som gäller din anställning, lön, semester och andra ledigheter, ska du vända dig till din chef på Lernia Bemanning. Din dagliga arbetsledare finns hos kunden.

Fråga: Vem har ansvaret för min arbetsmiljö?
Svar: Arbetsmiljöansvaret är delat mellan arbetsgivare och kundföretag. Som medarbetare ska du samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Din arbetsmiljö förändras med varje uppdrag. Var noga med din egen säkerhet och fråga alltid efter arbetsplatsens arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Fråga: Hur lång tid tar det innan ni kan erbjuda mig ett jobb?
Svar: Vi kan inte lova jobb till alla som söker arbete hos oss. För varje enskilt uppdrag matchas kundens behov och krav mot arbetssökandes kompetens och önskemål.

Fråga: Vilka är Lernia Bemannings kunder?
Svar: Vi har varit med och byggt allt från bilar och tåg till datorer. Vi har delat ut post, bakat pepparkakor och förpackat livsmedel. Våra kunder finns framförallt i industri-, teknik- och logistikföretag.

Fråga: När jag är ute på ett uppdrag, arbetar jag ensam eller finns det annan Lerniapersonal där?
Svar: Det är olika. Ibland ingår du i team från Lernia Bemanning, andra gånger är du ensam inhyrd hos en kund.

Fråga: Vem tillhandahåller arbetskläder?
Svar: Vi tillhandahåller arbetskläder och skyddsskor. Vissa kunder föredrar att du arbetar i deras arbetskläder under uppdraget.

Fråga: Har man möjlighet till kompetensutveckling på Lernia Bemanning?
Svar: Ja. En gång om året har du som är tillsvidareanställd ett personligt målsamtal med din chef som rör bl a behov av kompetensutveckling. Arbetet hos oss är i sig utvecklande, då man arbetar med olika saker ute hos våra kunder.

Fråga: Kan jag arbeta hos er även om jag inte har körkort och bil?
Svar: Av praktiska skäl kan det vara bra att ha körkort och tillgång till bil. Huvudsaken är dock att du kan ta dig till och från din arbetsplats och ibland finns möjlighet att samåka.

Fråga: Hur lång uppsägningstid har jag hos Lernia Bemanning?
Svar: Vi tillämpar uppsägningstid enligt gällande kollektivavtal.

Fråga: Får er personal erbjudande om anställning från det företag de är uthyrda till?
Svar: Ungefär en tredjedel av vår personal övergår någon gång i anställning hos kund. Ibland är en övergång planerad redan från början då kunden har ett anställningsbehov, men först vill hyra in. På detta sätt är man säker på att man rekryterar rätt person.

Vilka försäkringar gäller under min anställning?
Svar: Lernia Bemanning omfattas av de avtalsförsäkringar som bestämts i kollektivavtalen. Alla anställda hos oss har därför automatiskt de försäkringar som man kommit överens om i kollektivavtalet.

För arbetare ingår i avtalsförsäkringen:
• TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
• AGB (Avgångsbidragsförsäkring)
• AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring)
• TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
• Avtalspension SAF-LO

För tjänstemän ingår i avtalsförsäkringen:
• TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
• Omställningsavtal (Trygghetsrådet)
• TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
• ITP (Industrins och handelns tilläggspension)

Du hittar mer information om försäkringarna på AFA Försäkring´s hemsida, www.afa.se 

Öppna/Stäng

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta