Hyrrekrytering

Många företag väljer att först hyra in personal för att senare anställa. På så sätt får du möjlighet att prova personens förutsättningar för jobbet i praktiken. Precis som vid en rekrytering genomför vi en kvalificerad rekryteringsprocess.

Processen för hyrrekrytering

1. Behovsanalys och kravprofil

En analys görs för att få fram vilka krav som ställs på den person som ska rekryteras. Denna innefattar beskrivning av organisationen, befattningsbeskrivningar och de krav och önskemål vad gäller kompetens, erfarenhet, utbildning och personliga egenskaper som ställs på den person som skall tillträda befattningen. Därefter återkommer vi med förslag på en profil, tidsplan och annonsutformning.

2. Sökprocess

Annonsen publiceras på www.lernia.se och på andra relevanta jobbsajter. Vi gör en matchning och sökning i vår interna kandidatbank samt i övriga lokala och nationella nätverk. Eventuell annonsering i press sker efter överenskommelse med dig.
Ansökningarna registreras och bekräftelse på att vi har mottagit ansökan skickas till de sökande. Efter sista ansökningsdatum genomförs en avrapportering till uppdragsgivaren om resultatet på sökprocessen.

3. Urval

En första genomgång görs av ansökningarna och de mest intressanta kandidaterna kallas till en första intervju. Därefter kallas de som anses mest lämpade till intervju nummer två. Referenser tas och vid behov görs relevanta tester.

4. Presentation

Du får en grundlig muntlig presentation av de kandidater som är mest intressanta för tjänsten. Om du vill får du också en skriftlig dokumentation med kopior på ansökan, CV och betygshandlingar.

5. Inhyrning

Slutkandidaten anställs av oss och vi har det fulla arbetsgivaransvaret under inhyrningstiden.
Du hyr personen under avtalad tid. Vi gör kontinuerlig uppföljning under inhyrningsperioden och slutavstämning görs innan konsulten anställs av dig.

6. Anställning

Du sluter anställningsavtal med konsulten.

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta