Prövning

En prövning gör du om du har kunskaper i ett ämne och inte behöver studera en hel kurs. Du kan också genomföra en prövning för att höja ett tidigare betyg i en kurs.

Två kvinnor i klassrumsmiljö

Prövningstider under våren 2017

Vårens prövningstillfällen är fullbokade. Ny information och nya prövningstillfällen kommer i höst här på Lernia.se

På prövningsdagen hinner du enbart med att göra en prövning i en kurs. Vi ger prövningar i allmänna gymnasiala kurser i biologi, engelska, fysik, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, historia, svenska och svenska som andraspråk.

En prövning utformas utifrån kursplanens krav och du förbereder dig på egen hand genom att läsa in de kunskaper som krävs för de olika betygen i kursen. I samband med anmälan får du tillgång till förberedelsematerial i vår lärplattform som fungerar som ett stöd i inläsning av kursen. Prövningen består ofta både av en skriftlig och en muntlig del.

I kurser som innehåller laborativa moment kan du sända in ett intyg på att dessa moment är genomförda. Om du behöver genomföra de laborativa momenten ges tillfälle i samband med prövningen. 

Anmälan till prövning

Fyll i dina uppgifter i anmälningsformuläret. Inom en vecka från att du sänder in anmälan kommer vår administratör att kontakta dig med en bekräftelse och mer information.

Betalning

För prövning tar vi en administrativ kostnad om 500 kronor. Information om hur du betalar sänder vi ut när vi bekräftar din anmälan. 

Om du tidigare fått betyg IG eller F i kursen är prövningen kostnadsfri.


 

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta