Validering

De sökande (inskrivna på Arbetsförmedlingen) som har arbetslivserfarenhet inom områdena Restaurang, Bageri, Vård, Bygg, Svets samt CNC, men saknar formell utbildning, har möjlighet att få sina kunskaper validerade.

Validering innebär att de sökande får sina tidigare kunskaper och erfarenheter bedömda, erkända och godkända, oberoende av var och hur de lärt sig. Utifrån sina förkunskaper kan sedan de sökande validera enstaka kurser eller hela kurspaket, licenser eller certifikat.

Vad leder valideringen till?

•    Möjlighet till formellt bevis på sin kompetens
•    Ökad möjlighet för den sökande att konkurrera på arbetsmarknaden
•    Möjlighet att förkorta eventuell kompletterande utbildningstid genom att påbörja denna på rätt nivå
•    Möjlighet för den sökande att få ett arbete inom rätt kompetensområde

Vilka förkunskaper krävs?

Erfarenhet från arbete inom något av områdena Restaurang och livsmedel, Bageri, Vård och omsorg, Bygg och anläggning, Svets och plåt samt CNC.

Hur går valideringen till?

Validering genomförs i fyra delar:

1. Översiktlig kompetenskartläggning av tidigare kunskaper och erfarenheter. (Genomförs av dig som handläggare på Arbetsförmedlingen)

2. Fördjupad kompetenskartläggning genom en längre intervju och genomgång av befintliga dokument för att avgöra om behov finns att gå vidare till nästa två steg. (Genomförs av Lernia 1 – 3 dagar)

3. Kompetensbedömning för intyg, där det framgår vilka moment som deltagaren har kunskap i. (Genomförs av Lernia 1 – 2 veckor)

4. Kompetensbedömning för betyg, licens och certifikat. (1 – 2 veckor)
Valideringen genomförs med hjälp av intervjuer, självskattning, teoretisk och praktisk avstämning av kunskaperna med mål att dokumentera förvärvade kunskaper i form av intyg och betyg.

Vill du veta mer i detalj om hur vi på Lernia arbetar med validering?
Hör av dig till din kontaktperson på Lernia eller Lernias Kundtjänst (0771-650 600, ) så berättar vi mer och hur du går vidare.

Se alla orter var Lernia har validering 

Byggnadsarbetarna Rrahim och Liridon gör de sista momenten i valideringen inom bygg. Läs mer om hur valideringen gör skillnad på vägen mot anställning.

Öppna/Stäng

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta