Coachning ger ökade möjligheter för deltagare ut i APL och jobb

Sedan drygt ett halvår pågår ett coachningsprojekt på ett antal av Lernias arbetsmarknadsutbildningar i Malmö, Landskrona, Kävlinge och Göteborg. Initiativet är taget av Lernia som ett komplement till avtalen med Arbetsförmedlingen och effekterna är tydliga. Deltagarna får ökad motivation, stärker sitt självförtroende och skapar fler kontakter med arbetsgivare. En kombination som i sin tur leder till högre placeringsgrad för APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och ger ökade möjligheter för deltagare ut i arbete

Utgångspunkten för projektet var att flera av deltagarna som går på Lernias arbetsmarknadsutbildningar har varit arbetssökande under en längre tid. Deras självförtroende är ofta lågt och deras kommunikativa färdigheter kan vara begränsade. Även om deltagarna under utbildningstiden skaffar sig både breda och djupa kunskaper inför sin kommande yrkesroll, saknas det vissa pusselbitar för dem att komma ut på en bra APL-plats och ut i jobb.

- Vi insåg att med hjälp av professionella jobbcoacher kunde vi med vägledning och coachning, få våra deltagare att växa och bli mer säkra i kontakterna med företag och presumtiva arbetsgivare säger verksamhetschefen Pontus Linde i Malmö

Coachningen inleds med en introduktion för att sätta mål och syfte för att sedan fortsätta med både individuella samtal och gruppövningar. Även om coacherna har ett gemensamt arbetssätt, måste de anpassa upplägget utifrån deltagarnas bakgrund och förutsättningar.

- Vissa deltagare kanske bara behöver hjälp med att strukturera sitt CV eller tydligöra sina mål, medan andra behöver mer stöd i hur de presenterar sig själv över telefon eller i ett möte med en arbetsgivare säger Zeinab Ahmad, coach på Lernia och fortsätter. Vi tränar mycket på de sociala och kommunikativa delarna och där märker vi att deltagarna utvecklas mycket. Det är väldigt spännande att se hur kursdeltagare som tidigare gav upp efter ett nej om en APL-plats, inte ger sig utan fortsätter att ringa tills han eller hon fått napp.

Att de mjuka effekterna av coachningen såsom ökad motivation och stärkt självförtroende har stor betydelse för deltagarna börjar man redan se genom att placeringsgraden i både APL och jobb ökar. Eftersom projektet idag helt finansieras av Lernia välkomnar man också en större nationell satsning från Arbetsförmedlingens sida där kommande upphandlingar innehåller möjligheter att kombinera olika former av coachningsinsatser för bästa resultat.

Vill du veta mer om hur Lernia arbetar med förstärkt coachning i arbetsmarknadsutbildningarna? Hör av dig till Pontus Linde, , Telefon: 076-116 96 06

Öppna/Stäng

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta