Rekryteringsutbildningar

Lernias rekryteringsutbildningar är en flexibel och effektiv lösning som hjälper dig som arbetsgivare att säkra dina unika kompetensbehov och lösa konkreta anställningsbehov.

Man vid dator

Lernias rekryteringsutbildningar är ett samarbete mellan Lernia och Arbetsförmedlingen, där syftet är att lösa en arbetsgivares kompetensbehov på ett effektivt och framgångsrikt sätt. När en arbetsgivare behöver hjälp att rekrytera rätt kompetens är Lernia lösningen. Lernia har lång erfarenhet av skräddarsydda yrkesutbildningar och inget behov är omöjligt att tillfredsställa.

Att få in rätt kompetens till verksamheten är avgörande, det vet vi. Därför gör vi en noggrann första planering tillsammans med dig som arbetsgivare. Vad ska personalen kunna, vilken specifik kompetens efterfrågas? Alla frågetecken rätas ut och en tydlig kravprofil tas fram.

Därefter kontaktas Arbetsförmedlingen för att fortsätta planeringen. Första urvalet görs av Arbetsförmedlingen som tar fram lämpliga kandidater ur sin stora kompetensbank med människor som har behov av arbete och utbildning. Utifrån den framtagna kravprofilen matchas sedan kandidater med den aktuella rekryteringsutbildningen. Snabba intervjuer genomförs och sista urvalsprocessen gör du som arbetsgivare där du väljer ut de lämpliga kursdeltagarna.

De som väljs ut går sedan sin utbildning. De praktiska delarna av utbildningen är ofta förlagda till er arbetsplats. Målet är att den som utbildats ska kunna kliva rakt in i arbetet utan att behöva någon extra introduktionsutbildning.

När utbildningen är avslutad väljer ni om ni vill rekrytera eller hyra in personalen med Lernias bemanningslösning för att täcka kompetensbehovet. Anställningsbehovet är löst!

Vi erbjuder rekryteringsutbildningar inom bland annat:  

  • Restaurang
  • Försäljning och kundservice
  • Svets
  • Lokalvård
  • Lager, terminal och truck
  • Administration
  • Vård och omsorg

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta