Lernias valideringscentrum

Lernias valideringscentrum erbjuder helhetslösningar där vi utgår från individens behov och förutsättningar. Vår kvalitetssäkrade valideringsprocess skapar rätt förutsättningar för validering, utbildning och jobbmatchning.

Modell över valideringsprocess

Våra medarbetare följer individen under hela valideringsprocessen, från förankring till kompetensbevis. Vi erbjuder även kompletterande utbildning för de individer som genomgått validering och behöver kompletterande utbildningsinsatser, samt relevant jobbmatchning.

  • Vi har en fastställd legitim och enhetlig modell som följer nationella riktlinjer.
  • Vår valideringsprocess är rättvis, mätbar och pålitlig så att alla individer valideras jämbördigt.
  • Vårt digitala IT-verktyg erbjuder en systematiserad valideringsprocess och individen kan följa hela förloppet.
  • Vi har certifierade valideringsutförare som har lång erfarenhet av validering.
  • Lernias pedagogiska förhållningssätt belyser vägledning och bedömning som två viktiga inslag i valideringsprocessen.

Valideringsprocessen på Lernia består av fyra olika delprocesser:

  • Översiktlig kompetenskartläggning
  • Fördjupad kompetenskartläggning
  • Kompetensbedömning för intyg
  • Kompetensbedömning för bevis

Före valideringen får individen information om möjligheter och rättigheter. Som ett led i vägledningen genomförs en inledande kompetenskartläggning som resulterar i en valideringsplan. Valideringens grundstruktur utgörs av kartläggning och bedömning av individens reella kompetens. I bedömningen ingår krav som måste vara uppfyllda för att resultatet ska vara legitimt, likvärdigt och rättssäkert.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta