Kommuner och validering

Validering innebär att individens kunskaper och erfarenheter synliggörs och ges ett värde i reell kompetens. Inom kommunal vuxenutbildning finns möjlighet att validera sina kunskaper inom ramen för alla kurser.

Två personer i en trappa

Validering ska alltid utgå ifrån individens förutsättningar och behov. Inom vuxenutbildningen, där kommunal vuxenutbildning (särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare) ingår, får validering ske inom ramen för alla kurser.

Validering innebär en möjlighet att få sin kunskap och kompetens synliggjord, dokumenterad och erkänd. Individen kan genom att validera sina kunskaper öka förutsättningarna att komma in på arbetsmarknad och studier. Validering ger också en ökad möjllighet att klarlägga kunskapsnivån för att kunna anpassa eventuella fortsatta studier till individens behov. Genom validering kan individen ges möjlighet till förkortad studiegång.

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömd via validering ska ha möjlighet att få dessa dokumenterade skriftligt. Detta görs i form av ett intyg. Kunskap och kompetens som motsvarar delar av en kurs kan dokumenteras i ett intyg, men även annan kunskap och kompetens som framkommit vid valideringen kan dokumenteras i intyget. Betygssättning efter validering sker inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare genom prövning.

Kontakta oss gärna om du verkar inom kommunal vuxenutbildning och vill veta mer om validering.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta