Företag och validering

Behöver du validera dina medarbetares kompetens? Lernia erbjuder skräddarsydda helhetslösningar till företag som vill synliggöra och bekräfta kunskaper i sin personalstyrka.

Två personer vid ett bord

Validering är ett redskap för att identifiera och synliggöra den kompetens som en anställd informellt inhämtat och utvecklat på arbetsplatsen och genom tidigare erfarenheter. Valideringen möjliggör att denna informella kompetens bekräftas och blir kommunicerbar och överförbar. Resultatet av en validering har nationell överföringskapacitet.

Att tydliggöra en verksamhets personalkompetens genom validering kan till exempel innebära:

  • Att det blir lättare för personalen att byta tjänster internt, eftersom varje medarbetares kompetens är definierad.
  • Att personalstyrkan kan skifta områden vid upp- och nedgångar i produktionen.
  • Att pensionavgångsgap kan undvikas, då en redan anställd har möjlighet att validera sina kunskaper och överta tjänsten.
  • Att samarbete med andra branscher och verksamheter underlättas eftersom validerade kunskaper är formella och jämförbara.
  • Att den anställde kan karriärutvecklas inom företaget.

I vår helhetslösning erbjuder vi verktyg och metoder där vi synliggör och kvalitetssäkrar kompetensen utifrån företagets behov. Vi skapar tillsammans med kunden målsättningar för att uppnå resultat och vi använder oss av ett utarbetat pedagogiskt förhållningssätt, där vi anpassar genomförandet av valideringsprocessen utifrån den anställdes behov. Våra valideringsutförare har lång erfarenhet av valideringsprocessen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet med validering.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta