Lernia – din valideringspartner

Validering synliggör och översätter individers reella kompetens till formell kunskap i form av intyg eller betyg. Lernia arbetar med validering i samarbete med såväl företag som myndigheter och kommuner.

Modell över valideringsprocess

Validering är ett verktyg för att synliggöra och erkänna en individs kompetens oavsett var, när eller hur den har förvärvats: i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller utomlands, nyligen eller för länge sedan.

Lernia utför valideringar i samarbete med:

 • Företag  –  Vi erbjuder skräddarsydda helhetslösningar inom validering till företag som önskar synliggöra och bekräfta kunskaper i sin personalstyrka.
 • Myndigheter – Individer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och saknar formell utbildning har möjlighet att få sina kunskaper validerade. Lernia har avtal med Arbetsförmedlingen inom en rad branscher.
 • Kommuner – Inom kommunal vuxenutbildning finns möjlighet att validera sina kunskaper inom ramen för alla kurser som Lernia erbjuder.

Validering möjliggör för individer att:

 • Få formella bevis på sin kompetens.
 • Kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier.
 • Öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
 • Öka möjligheten att få ett arbete inom sitt kompetensområde.

Validering kan vara rätt väg för någon som:

 • Har arbetat eller utbildats utomlands och saknar dokumentation.
 • Är arbetslös eller riskerar att bli det och vill förkorta vägen till ett nytt arbete.
 • Är anställd och vill stärka sin ställning på arbetet genom att få sina kunskaper bekräftade.
 • Tänker börja studera och har erfarenheter som kan förkorta tiden i utbildningen.
 • Har genomgått en arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, studiecirkel eller andra typer av studier utanför skolan.
 • Har varit aktiv i föreningsliv eller liknande som gett kunskaper som kan valideras.

Genom Lernias kvalitetssäkrade valideringsprocess kartläggs, bedöms och dokumenteras kunskaper, färdigheter och förmågor som en individ tillägnat sig sedan tidigare.

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta