Vi stödjer er strategiska kompetensförsörjning

En säker och effektiv vård kräver inte bara fler händer, utan även personal med rätt kompetens. Lernia erbjuder en kvalitetssäkrad och tidseffektiv kompetenslösning i syfte att attrahera, behålla och kompetensutveckla medarbetare inom vård och omsorg.

En säker och effektiv vård kräver inte bara fler händer, utan även personal med rätt kompetens. Lernia erbjuder en kvalitetssäkrad och tidseffektiv kompetenslösning i syfte att attrahera, behålla och kompetensutveckla medarbetare inom vård och omsorg.

Omvärlden förändras

Vård- och omsorgsbranschen i Sverige står inför stora utmaningar. Enligt SKLs prognos kommer det att behövas 225 000 nya medarbetare inom vård- och omsorgsbranschen fram till år 2023. Detta beror främst på stora pensionsavgångar, ökad andel äldre befolkning, ökad migration och högre födelsetal. För verksamheterna innebär det en stor utmaning att behålla och attrahera personal i vårdsektorn på en allt mer konkurrensutsatt marknad. För att kunna erbjuda vård- och omsorg av högsta kvalité ställs krav på vårdaktörerna att medarbetarna uppfyller formella kompetenskrav.

Vård- och omsorgsbranschen i Sverige står inför stora utmaningar. Enligt SKLs prognos kommer det att behövas 225 000 nya medarbetare inom vård- och omsorgsbranschen fram till år 2023. Detta beror främst på stora pensionsavgångar, ökad andel äldre befolkning, ökad migration och högre födelsetal. För verksamheterna innebär det en stor utmaning att behålla och attrahera personal i vårdsektorn på en allt mer konkurrensutsatt marknad. För att kunna erbjuda vård- och omsorg av högsta kvalité ställs krav på vårdaktörerna att medarbetarna uppfyller formella kompetenskrav.

Se filmen om Lernias kompetensförsörjning

Öppna/Stäng

Kompetensutmaning

Många medarbetare inom vården och omsorgen har lång arbetslivserfarenhet men saknar helt eller delvis formell kompetens. Att synliggöra denna reella kompetens är en förutsättning för arbetsgivarna för att kunna erbjuda rätt kompetensutveckling.

Många medarbetare inom vården och omsorgen har lång arbetslivserfarenhet men saknar helt eller delvis formell kompetens. Att synliggöra denna reella kompetens är en förutsättning för arbetsgivarna för att kunna erbjuda rätt kompetensutveckling.

Kompetensutveckling – hur går det till?

Lernia erbjuder en flexibel helhetslösning där validering och utbildning utgör en integrerad process för att på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som möjligt lösa kompetensbehovet. Medarbetarna får möjlighet att validera sina kunskaper och komplettera vid behov med utbildningsinsats för att uppnå formell kompetens upp mot undersköterska/stödassistent och- eller kompetenshöjande insatser för att uppnå spetskompetens inom olika områden. 

Genomförandet sker med digitalt stöd i Lernias webbaserade lärplattform där individen kan följa sin kompetensutveckling och få överblick över sin progression. En kvalitetssäkrad process helt i linje med Skolverkets Vårdoch omsorgsprogram. Allt sker i samråd med arbetsgivarens övergripande mål för verksamheten. Kompetenslösningen erbjuds som helhetslösning eller fristående moduler.

Lernia erbjuder en flexibel helhetslösning där validering och utbildning utgör en integrerad process för att på ett så tids- och kostnadseffektivt sätt som möjligt lösa kompetensbehovet. Medarbetarna får möjlighet att validera sina kunskaper och komplettera vid behov med utbildningsinsats för att uppnå formell kompetens upp mot undersköterska/stödassistent och- eller kompetenshöjande insatser för att uppnå spetskompetens inom olika områden.

Genomförandet sker med digitalt stöd i Lernias webbaserade lärplattform där individen kan följa sin kompetensutveckling och få överblick över sin progression. En kvalitetssäkrad process helt i linje med Skolverkets Vårdoch omsorgsprogram. Allt sker i samråd med arbetsgivarens övergripande mål för verksamheten. Kompetenslösningen erbjuds som helhetslösning eller fristående moduler.

För vem?

Kompetenslösningen riktar sig till medarbetare som:
• Saknar helt eller delvis formell utbildning men har arbetslivserfarenhet
• Behöver kompetenshöjande insatser

Varför välja oss?

• Komplett och flexibel lösning
• Kvalitetssäkrad process med hög måluppfyllelse
• Lång erfarenhet inom vård och omsorg med god referensbank

Några av våra kunder

Stockholms Stad Äldreförvaltningen
Huddinge kommun
Forum Carpe

För vem?

Kompetenslösningen riktar sig till medarbetare som:
• Saknar helt eller delvis formell utbildning men har arbetslivserfarenhet
• Behöver kompetenshöjande insatser

Varför välja oss?

• Komplett och flexibel lösning
• Kvalitetssäkrad process med hög måluppfyllelse
• Lång erfarenhet inom vård och omsorg med god referensbank

Några av våra kunder

Stockholms Stad Äldreförvaltningen
Huddinge kommun
Forum Carpe

Kompetensförsörjning

Drygt 90% av vårdarbetsgivare anser att kompetensutveckling är viktigt för att nå verksamhetens affärskritiska mål.

Attraktiv arbetsgivare

Drygt 85 % av vårdarbetsgivare anser att det är utmanande att säkerställa precis den kompetens som behövs för de närmsta fem åren

Offert

Offertförfrågan

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta