Whistleblowing

Rapportering av allvarliga oegentligheter hos Lernia.

Tänk på att:
• Det är viktigt att du beskriver alla fakta i ärendet om det rapporterade problemet – inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga. Desto mer specifik din anmälan är desto lättare är det att hantera och utreda.
• Vilken är din relation till Lernia? T ex: anställd, konsult, leverantör, företagskund, deltagare i utbildning.
• Information om den person du vill rapportera. T ex: namn, ort, vilken befattning har den på Lernia?
• Vad har du konkret observerat (vem, vad, var, hur länge och när (datum)?
• Namn och adress på ev. andra involverade
• Uppge kontaktuppgifter om vi måste kontakta dig gällande saken: T ex Namn, Telefon/mobil, E-mail • När du trycker på "Skicka", tar förtroendepersonerna emot din rapport.

 

Meddelande

Öppna/Stäng

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta