Om webbplatsen

Allmän information

Webbplatsen tillhandahålls av Lernia AB (publ)
Organisationsnummer:556465-9414
Styrelsens säte: Stockholm
Adress till huvudkontoret:Box 1181, 111 91 Stockholm
Besöksadress:Kungsbron 1, Hus D, Plan 5, Stockholm
Telefon (växel) 0771-650 600
E-postadress:


Lernia har väl utvecklade interna etiska regler och följer även den svenska koden för bolagsstyrning: Läs mer om våra åtaganden:

Bolagsstyrning
Ekonomiska rapporter

Lernia är dessutom ett auktoriserat bemannings- respektive utbildningsföretag och därigenom medlem i Bemanningsföretagen och i Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF.  

Standarder och tillgänglighet

Lernia vill även tillhandahålla tjänster till människor med speciella krav. Webbplatsen har därför byggts med tillgänglighet i åtanke och har en hög nivå av tillgänglighet och uppfyllelse av de riktlinjer som World Wide Web Consortium (W3C) och Web Accessibility Initiative (WAI) stipulerar. Vi är certifierade av Funka Nu, en stor aktör inom området tillgänglighet på Internet.

Vi:

  • Använder stilmallar och XHTML enligt riktlinjer från W3C
  • Namnsätter länkar i klartext
  • Har korrekt uppmärkt data i tabeller
  • Har korrekt uppmärkta rubriker och underrubriker
  • Har formulärkontroller kopplade till aktuella fält
  • Använder en relativ storlek på texten (gör det möjligt att ändra textstorleken i alla webbläsare)
  • Erbjuder en alternativ version av innehållet när vi använder skript, flash-filmer och bilder.

Snabbtangenter, eller Access keys, gör det möjligt att direkt förflytta fokus till en länk eller del av sidan. Beroende på ditt operativsystem och vilken webbläsare du använder kan det krävas olika tangenttryckningar för att aktivera snabbtangenten. 

Webbläsare

Lernia.se fungerar i alla vanliga webbläsare som följer ovan nämnda standarder. Information går att läsa även med äldre webbläsare fast utan formgivningen.

Cookies

På webbplatsen används cookies. Läs mer om cookies.

Ansvariga för Lernias webbplats

Lernias företagsledning är ansvarig för att innehållet på Lernias webbplats, lernia.se  och de inloggade tjänster som du når via webbplatsen följer de regler som gäller enligt lag.

Upphovsrätt

Copyright 2012 Lernia AB. Allt material som tillhandahålls på webbplatsen (text, bilder, grafik, animationer, video, musik, ljud etc) omfattas av upphovsrätt som tillkommer Lernia AB eller dess dotterbolag. Materialet får inte kopieras för kommersiellt bruk, distribueras vidare, ändras eller sändas till andra webbsidor.

Har du synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga om något som rör lernia.se är du välkommen att kontakta .

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss nedan eller ring 0771-650 600.

Chatt

Chatt

Välkommen att chatta med oss! 

Börja chatta